För Sandvik, som konkurrerar med automatiseringar och kompetens som främsta vapen, är det strategiska arbetet med kompetensutveckling en avgörande framgångsfaktor.

– Målet är att alla ska ha rätt kompetens innan kunden efterfrågar den. Genom att jobba strategiskt och långsiktigt tillsammans med Cornerstone kan vi i god tid planera vilka kompetenshöjande aktiviteter som vi kan göra för att stötta Sandviks affärsmål, säger Johan Brantehag, kompetensutvecklingschef på Sandvik System Development, SSD.

SSD är ett av Sandviks två it-bolag, där det jobbar drygt 300 systemutvecklare, projektledare, it-arkitekter och processutvecklare. It-bolagens uppgift är att stöda affärsutvecklingen och för det krävs att de jobbar strategiskt med affärsutveckling.

I det jobbet får SSD nu hjälp av Cornerstone och företagets modell Cornerstone Competence Optimization Modell, C-COM, för att koppla ihop kompetens med affärsmål för att ta fram en kompetensplan.

Med hjälp av en sådan hjälper sedan Cornerstone till att ta fram skräddarsydda lösningar inom de områden där kompetensen behöver förstärkas.