Qlucore i Lund ligger bakom programmet Gene Expression Explorer som omvandlar enorma mängder forskningsdata till tredimensionella bilder. Företaget grundades för bara två år sedan och kan nu meddela att analysprogrammet ska börja användas inom KTHs proteinforskningsprojekt, Human Protein Resource (HPR), ett av Sveriges största forskningsprojekt.

Programmet ska bland annant användas för att kartlägga i vilka vävnader i kroppen som människans drygt 20 000 proteiner förekommer.


Även den som inte är analysexpert ska förstå Qlucores visualiserade resultat.

Qlucores vd, Carl-Johan Ivarsson, berättar att Gene Expression Explorer kan användas för att analysera och undersöka datamängder med mer än 100 miljoner prover på en helt vanlig persondator.

– Vad vi utvecklat är ett program som visualiserar analyserna och gör att mätdata blir levande. Det innebär att resultaten blir mer lättillgängliga och att även de som inte är experter på analysverktyg direkt kan avgöra vad höga mätvärlden och liknande beror på, säger Carl-Johan Ivarsson.

Han berättar att Gene Expression Explorer uppmärksammats på flera håll i världen och att Qlucore, som bara har tre anställda, i allt högre utsträckning får ta in externa medarbetare för att hjälpa till i verksamheten.

Professor Mathias Uhlén som leder KTHs forskarlag förklarar valet av Gene Expression Explorer så här:

– För mig var enkelheten i handhavandet en av de mest övertygande anledningarna att välja Gene Expression Explorer till HPR-programmet. Eftersom programmet är så lätt att använda ger den vårt forskarteam friheten att testa nya idéer och genomföra de typer av analyser som intresserar oss.

Fakta

I KTHs proteinforskningsprojekt ingår Atlas-portalen som producerar flera terabyte data om året. I nuläget innehåller HPA-portalen mer än 5 miljoner högupplösta bilder på drygt 5 000 mänskliga proteiner.