I tisdags röstade Europaparlamentets industriutskott om det så kallade telekompaketet, en samling förslag till ändringar av EUs gemensamma telekommunikationsregler.

Utskottet sade ja till majoriteten av förslagen i paketet. Däremot röstade man ned ministerrådets förslag om att internetanvändare som bryter mot lagen ska kunna stängas av från internet.

Utskottet insisterar på att en avstänging inte ska kunna ske utan ett domstolsbeslut, vilket betonas i ett tillägg som i folkmun kallas ändring 138.

Tisdagens omröstning har lyfts fram som en stor seger för dem som förespråkar ett fritt och oreglerat internet.

– Det är otroligt viktigt att den här lagprincipen fastställs i lagtext. Den här frågan handlar om rätten till rättvis rättegång, yttrandefrihet och nätet som en samhällsviktig funktion. Man stänger inte av medborgare från det hur som helst, sade Centerpartiets EU-parlamentariker Lena Ek till Svenska Dagbladet före omröstningen.

Men telekompaketet har långt kvar att vandra genom EU-byråkratin. Minst två viktiga omröstningar kvarstår innan den slutgiltiga formen på paketet är fastställd. Det säger Carl-Fredrik Bergström, docent vid Svenska institutet för utrikespolitiska studier.

– I slutändan måste rådet och parlamentet hitta en lösning. Man får utgå från att de kommer göra ingrepp i förslaget som kommissionen lämnat ifrån sig. Men vanligen är de inte överens om exakt vilka de här ingreppen är, säger Carl-Fredrik Bergström.

För att paketet ska implementeras måste det godkännas av både ministerrådet och EU-parlamentet. Gårdagens omröstning fastställde endast industriutskottets åsikt, det vill säga den arbetsgrupp inom EU-parlamentet med ansvar för frågorna i telekompaketet. Först den 5 maj röstar EU-parlamentet i frågan om paketets vara eller inte vara.

Därefter måste paketet klubbas igenom även av ministerrådet. Den omröstningen äger rum den 12 maj.

Om inte ledamöterna i EU-parlamentet kan enas kring paketet riskerar det att skickas tillbaka till utskottet ännu en gång. Kommer inte parlamentet och ministerrådet överens i frågan tillsätts en särskild kommitté för att ännu en gång utreda paketet.

– I praktiken är nog parlamentets omröstning det viktigaste steget. Men det stora frågetecknet är hur långt ifrån de två ligger ifrån varandra. Det avgör hur lång tid det kommer ta att jämka de olika uppfattningarna i frågan, säger Carl-Fredrik Bergström.

Fakta

  • Telekompaketet består av en mängd föreslagna ändringar till EU-direktiv och förordningar. Bland annat behandlas reglering av medlemsländernas teleoperatörer och frågor som rör en harmonisering av spektrumutrymmet i unionen.
  • Förslaget lades fram av EU-kommissionen i november 2007. Klart är att det på något vis ska implementeras. Exakt hur det ska ske måste ministerrådet och EU-parlamentet komma överens om.
  • EU-parlamentet består av 785 ledamöter som väljs direkt av medborgare i de olika medlemsländerna. I praktiken fungerar parlamentet som en av två kammare i EUs lagstiftningsprocess, tillsammans med ministerrådet.
  • Ministerrådet består av 27 ministrar, en från varje medlemsland. Olika ministrar deltar i rådet beroende på vilken typ av frågor som diskuteras.