Den svenska polisens satsning på öppen källkod har under de senaste tre åren blivit ledstjärnan i debatten om öppen kontra stängd mjukvara. Satsningen har använts som exempel i riksdagsdebatter och legat till grund för beslut på regeringsnivå.

– Rikspolisstyrelsen upphandlade en lösning byggd på öppen källkod, det betyder för dem en minskad kostnad på 200 miljoner kronor över en femårsperiod, sa kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell till CS när han presenterade direktiven för statens e-förvaltning.

Mats Odell är bara en i raden som lyft fram mångmiljonbesparingen som ett lysande exempel. Sanningen är att de besparingar som gjorts är långt mycket mindre.

De siffror det talats om, ibland besparingar på 200 miljoner kronor, ibland 300 miljoner, baseras helt och hållet på en hypotetisk uträkning gjord av en leverantör. Leverantören, Redbridge, säljer support till de öppen källkods-lösningar som förekommer i polisens kalkyler.

I deras beräkningar från 2006 landar den potentiella besparingen på 187 miljoner kronor över fem år. Av dem är 50 miljoner en besparing vid en övergång från Microsoft Office till Novell Open Office. Någon sådant byte har inte skett.

Ytterligare 93 miljoner kronor är ett byte av hårdvara från Itaniumbaserade servrar till x86-baserade servrar. Det bytet förutsätter inte öppen källkod.

Kvar är 44 miljoner kronor som kan sparas genom att byta ut Oracles databas mot MySQL och Beas applikationsserver mot Jboss. Här har polisen beslutat att all nyutveckling ska ske med de öppna lösningarna men bytet är inte genomfört. Det enda konkreta besparingen polisen kunnat peka på är 1,9 miljoner kronor för ett nytt bildhanteringssystem.

Redbridge har även använt polisens ”kostnadseffektiva it-miljö” i sin marknadsföring. I själva verket saknar polisen pengar till sin it-utveckling. Ett nytt system för avrapportering och utredning ska tas fram, vilket beräknas kosta 400 miljoner kronor under fyra år. Det motsvarar i stort sett hela den normala budgeten för allt utvecklingsarbete på myndigheten.

Konsekvensen har blivit att polisen tvingats stoppa andra pågående projekt och skriva ner deras värde med 70 miljoner kronor.

Dessutom har man bett regeringen om 50 miljoner kronor extra per år till och med 2012.

Fakta

”Det kan bli 200 miljoner kronor under fem år, men det kan även bli mer."
Lena Charpentier, då it-ansvarig på Rikspolis-styrelsen, i CS, 2006.

”Rikspolisens it-kostnader skulle ha landat på 400 miljoner kronor. Men när den gamla it-infrastrukturen slängs ut och ersätts med produkter baserade på öppen källkod kommer it-kostnaderna halveras”
Artikel i Ny Teknik, 2007

”Rikspolisstyrelsen sparar 300 miljoner kronor genom att använda öppen källkod.”
Inbjudan till konferens hos Dataföreningen, 2007.

”Rikspolisstyrelsen halverade sina it-kostnader genom att satsa på öppen källkod.”
Inbjudan till seminarium på Uppsala universitet, 2007.

”På statlig nivå bedömer Rikspolisstyrelsen att den sparar 200 miljoner om året på att arbeta i Linuxmiljö.”
Riksdagsmotion från Karl Sigfrid, M, 2008.

”Rikspolisstyrelsen sparade 200 miljoner kronor.”
Rubrik i annonsbilaga till Dagens Industri, 2008.

”Rikspolisstyrelsens it-kostnader mer än halverades genom övergång till öppen källkod.”
V-motion till fullmäktige i Göteborgs stad, 2008.


”...besparingar på cirka 300 miljoner kronor genom övergång till öppen programvara.”

Seminarieinbjudan från Open Source Sweden, 2008.

”Rikspolisstyrelsen sparar 200 miljoner på fem år.”
V-motion till kommunfullmäktige i Degerfors kommun, 2008.