Olidligt bloggande. Mats Svegfors kan inte tänka sig att starta en vd-blogg.”Det vet du väl lika bra som jag att det där bara handlar om marknadsföring, man ska vara modern och ha sin mikroblogg. Det gör dem ju bara ännu mer olidliga”, säger han med eftertryck.

Mats Svegfors knorrar lite när han går igenom sin mejlbox för att skriva ut några dokument strax innan intervjun börjar.

– Mejlen kommer snart att krascha människans tillvaro. Det är jag övertygad om.

En radiochef är en person som många mejlar till. Skrivaren surrar och så lägger sig lugnet och vi börjar prata om de senaste åren före radiochefsjobbet som han fick i februari.

Då hade han just varit landshövding i Västmanland men under senare år också haft ansvar för ett antal utredningar kring styrningen av staten – ansvarsutredningen och stabsutredningen. Ansvarsutredningen stötte på rejäl patrull för sitt förslag att minska ner 21 län, 18 landsting och två regioner till mellan sex och nio regioner och regionkommuner. Det är Mats Svegfors inte nöjd med.

– Vi försökte styra mot faktisk samordning. Nu när det talas om att Halland och Gotland ska bli egna regioner är det tydligt att det inte blir så.

Hans vision är en förvaltningsstruktur som effektivare skulle kunna arbeta med kunskapsförsörjning och kunskapsstyrning där vi i framtiden arbetar mycket mer efter rullande samtidig planering och inte så mycket efter planer. För det krävs en väl fungerande offentlig it-struktur.

Det var också ett av hans huvudmål när han som enmansutredare gick igenom stabsmyndigheter – en utredning som i gengäld blev mer framgångsrik.

– Den handlade mycket om hur staten skulle få fart på sin it-utveckling. Jag föreslog att Verva skulle läggas ner för att hela tanken med en expertmyndighet vid sidan av regeringskansliet var ett feltänk – regeringskansliet fungerar inte så. Det når helt enkelt inte in, säger han.

För att få in den kvalificerade it-kunskap som finns på många myndigheter föreslog han i stabsutredningen att det skulle skapas en förvaltningsdelegation där generaldirektörer därifrån och nyckelpersoner i regeringen ska ingå.

– Många av de svenska myndigheterna har en kvalificerad it-kunskap som är bland de bästa i världen – Skatteverket, Ams ... kanske inte Försäkringskassan ... I regeringskansliet finns inte den typen av kunskap. Jag föreslog också ett slags it-tsar för den offentliga verksamheten, säger Mats Svegfors och låter förstå att hans favoritkandidat är Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand som nu leder e-delegationen.

I dag är regeringskansliet oförmöget till strategisk styrning, anser Mats Svegfors. Det är segmenterat och har en svag ledningsfunktion och ägnar sig mer åt att stöda statsråden än att ta en strategisk ledarroll för statsapparaten.

– Det resoneras på samma vis som när Hans Holmér bestämde att Palmeutredningen var så viktig att han skulle leda den själv. Det är som om jag skulle säga att radiosymfonikernas konsert är så viktig att jag ska leda den själv, säger Mats Svegfors.

I stället borde regeringskansliet se till att hålla kvar sin kompetens och vara mer oberoende av de politiska maktskiftena. Trots de här svagheterna tror han att e-delegationen kan ha en chans att komma runt blindskären och faktiskt skapa en betydligt bättre offentlig it-utveckling.

– Det borde också kunna komma den svenska it-branschen till godo, säger han.

Efter att ha utrett den statliga förvaltningsapparaten fram och tillbaka har han åter landat i den publicistiska myllan som är hans hemmaplan. I februari blev han ny chef på Sveriges Radio – och en entusiastisk sådan. Inte en sekund tvivlar han på att Sveriges Radio står starkt även i den medievärld som är mer föränderlig än någonsin.

– Vi åtnjuter störst förtroende av alla medier och public service i Sverige har en väldigt stark ställning. Vi måste också vara medvetna om att det är vad man gör det till. Vi behöver resurser för att klara vårt uppdrag – men får vi väl rimliga ekonomiska förutsättningar måste vi också använda dem till att göra rätt saker.

Samtidigt konstaterar han krasst att SR inte kommer att kunna behålla sin marknadsandel, allt fler medier tar sin del av tiden.

– Mycket talar för att vår ställning förstärks trots det, relativt sett. Genom fm-bandet har vi en extremt stor tillgänglighet och det i särklass bredaste utbudet, en nyhetsredaktion som är större än någon annanstans, fantastiska resurser på kulturområdet, och ett jättearkiv.

De stora framtida möjligheterna för radion ligger i mobiltelefonen, tror Mats Svegfors.

– Jag är förhäxad av mobilen, utbrister han.

– Konvergensen där vi får allt mer radio i mobilen är fantastisk. När en programledare i Studio Ett kan vara kopplad direkt till vår USA-korrespondent och jag samtidigt kan sitta ute i skogen och ta emot sändningen direkt via mobilen – den rörligheten är fantastisk i all sin enkelhet.

– Visst blir det mycket strömmande bilder också framöver – men ljud har en fördel, säger han.

– Det är en bra idé att lyssna i mobilen och inte en lika bra idé att läsa eller titta i den.

Finns det då risk för att människor genom internet allt mer blir sina egna journalister – att de söker upp sin information och läser sina bloggar utan att bry sig om det nyhetsflöde som rullar på via de traditionella medierna? Nej, inte alls tror Mats Svegfors. Journalistiken står stark.

– Utvecklingen går mot att vi har knappt med tid och specialiserar oss allt mer. Varför skulle människor då lägga tid på att vara sina egna redaktörer och behöva gå igenom allt ointressant och irrelevant som vi journalister har betalt för att göra åt dem?

– Om det finns 54 000 bloggar eller 230 000 – vad är det för hjälp med det? Då får man leta i oändlighet för att hitta det man vill och behöver. Nej, varför läsa sådant när man kan läsa the Economist i stället?

För Sveriges Radios del är det dessutom avgörande att vara ett varumärke i den stora mängden – något som människor kan känna att de litar på, att vara en kvalitetsgaranti för sitt innehåll.

Utvecklingen går allt mer ifrån sändningstablåer och mot att människor lyssnar på programmen när det passar dem. Mats Svegfors flaggar för att det kan innebära att programformaten kan komma att förändras en hel del.

– Redan i dag har vi genrekanaler i vid mening men det kan bli betydligt mer renodlat. Då blir genren nästan en tablå i sig. Exempelvis kanske en genrekanal skulle använda P3-formaten Morgonpasset och Kvällspasset och köra ett enda långt Dygnspass med prat, musik och interaktivitet.

Fakta

... vitsen med public service: ”Det är en väldigt tydlig del av ett civiliserat och demokratiskt samhälle. Det handlar om det offentliga rummet – att medborgarna ska ha en plats för diskussion och information om samhällsfrågor och kultur. Det handlar inte om att bara sända riksdagens anföranden utan innefattar sådant som språk och andra företeelser som skapar vår bild av vad Sverige är. Vad är roligt i Sverige? Vad är vårt gemensamma arv? Och allt detta ska inte vara fullständigt genomsyrat av enkla, kortsiktiga, kommersiella budskap utan bygga på en annan typ av finansiering. Jag vet hur mycket tid jag ägnade åt att slåss med marknadskrafterna som chefredaktör på Svenska Dagbladet – vilket ju är en förutsättning för tryckfriheten.”

... om sin erfarenhet av sociala medier: ”Sociala medier kan ha sin plats, men i den privata sfären och inte den offentliga. Jag var faktiskt väldigt tidig med att vara med i ett sådant nätverk. Det var redan för 20 år sedan och innan vi mejlade eller använde internet egentligen. Då var vi några som hade ett Stockholmsbaserat nätverk via våra datorer. Redan då såg jag begränsningen i att sorteringsmekanismerna saknades.”

... digitalradio:
”Det kommer helt säkert men det tar lite tid.”

Namn: Mats Svegfors.

Familj: Hustrun Rigmor och två vuxna döttrar.

Bor: Stockholm och Karmansbo i Bergslagen.

Gör: Radiochef.

Utbildning: Juridik.

Karriär: Regeringskansliet, chefredaktör på Svenska Dagbladet, landshövding i Västmanland.

Gör mig glad: Mina barn.

Gör mig arg: Väldigt lite.

Fritidsintressen: Mat, läsning.

Oanad talang: Kan vissla och sjunga samtidigt.

Senast lästa bok: Kunzelmann och Kunzelmann av Carl-Johan Vallgren.

Motto: Radikal i tanke, konservativ i handling.