På några år har nätet stöpt om resebranschen. Majoriteten av kundmötena i Norden sker online. I Finland, som har kommit längst, sker 70 procent av systerbolaget Finnmatkats bokningar på webben.

Förändringarna har varit den drivande kraften bakom företagets soa-satsning, ett projekt som har pågått i flera år och ännu är långt ifrån klart, berättar Mats O Eklund, cio på Fritidsresegruppen.

– Vi har satsat hårt på att beskriva våra processer. I dag har vi definierbara tjänster. Det har vi hållit på med i ett och ett halvt år, ja nästan två. Nu är vi i ett läge där vi kan börja realisera.

Den första utvecklingen sker som ”proof of concept”, men redan i år väntar Fritidsresor tjäna på åren av planering, kartläggning och identifiering av affärsprocesserna.

Målet är snabbare lansering och att kunna återanvända it-funktioner i helt olika delar av verksamheten – eller att över huvud taget inte behöva utveckla dem själva.

Ett exempel på det, som används, är kortbetalningen som används vid bokningar. Reglerna kring hur kontokortsinformation får hanteras har stramats upp rejält.

För ett företag som kretsar kring flygstolar, chartermål och hotellnätter är det ett drömläge att kunna plugga in betaltjänsten som en extern komponent i det egna systemet.

Det samma gäller förmedlingen av hyrbilar. En mellanhand inom koncernen förmedlar kontakten med närmare 30 uthyrare på olika ställen i världen. Målet är att tjänsten ska upplevas som en integrerad del i Fritidsresors utbud.

– Servicen ligger hos ett företag i Tyskland. Det är ett bra exempel med tydligt definierade gränssnitt som gör att vi kan koppla ihop det.

Både hyrbilarna och kortbetalningen länkas in på ett tekniskt annorlunda sätt nu än efter utrullningen av soa, men det avspeglar samma princip av processer, verksamhetsdelar och tjänster som kopplas ihop och bildar systemet. Helheten ska vara större än summan av delarna.

Även om Mats O Eklund väntar sig se resultat redan i år är det på längre sikt som de stora vinsterna ska bli tydliga. Företaget gör femårsplaner för verksamheten där it utgör en viktig del.

– Inom den tidsperioden ska vi ha konkreta resultat.

Att sätta ett pris på en satsning som Fritidsresors är svårt, men ingen kunde vänta sig direkta, kortsiktiga intäkter när projektet drogs igång för två år sedan. Då såg ekonomin bättre ut med lägre krav på snabba cash för varje investering.

Hade det kunnat dras igång i dagens lågkonjunktur?

– Nej, inte lika lätt, säger Mats O Eklund och blir tyst en stund.

– Vi kom precis rätt i tiden.

Fakta

Fritidsresor ingår i Tui Travel, en resekoncern med 48 000 anställda och 30 miljoner kunder om året. En av fördelarna med att tänka i termer av tjänster är att funktioner kan återvinnas mellan företagen i de olika länderna.

Risken är att det
blir en prestigefylld tävling mellan de olika ländernas organisationer.

– Ofta hamnar du i en situation där det uppstår brist på förtroende. Men när man tittar på affärsprocesserna så börjar man hitta lösningar i stället. Jag vet hur svårt det är, säger Mats O Eklund.