Att bli smartare innebär öppna standarder som binder ihop olika lösningar, från hårdvara till programutveckling och tjänster.

Öppna standarder, till exempel html och odf, tillåter verksamheten att välja de applikationer som passar bäst för varje behov. Öppenhet och integration av myndigheters it-system krävs för att kunna erbjuda medborgare effektiva och användarvänliga e-tjänster.

Tiden har gått sedan Mats Odells profetia. Vad har hänt? Visst är det dåligt att Sverige, av tradition ett framstående it-land, har myndigheter som av tekniska skäl inte kan jobba som en enhet?

Det sker trots EU-direktiv om att den offentliga sektorn ska anamma öppna standarder och som säger att patent ska vara fritt återanvändningsbara och kostnadsfria.

EU visar vägen, så varför ska det vara så svårt för Sverige att följa efter?

Som exempel kan nämnas Sambruk, ett antal kommuner som för en tid sedan jobbade för att bygga en gemensam infrastruktur för e-förvaltning.

Samarbetet skulle präglas av en öppen plattform där e-tjänsterna skulle delas. Projektet stötte dock på patrull när leverantörerna av kommunernas skoladministrativa system vägrade öppna sina system.

Besparingspotentialen var enorm. Om öppna standarder hade använts skulle resurserna, alltså skattebetalarnas pengar, i stället för att användas till onödig administration kunna koncentreras på vård, skola och omsorg.

Nu har regeringen tillsatt en e-delegation som ska ansvara

för e-förvaltning. Det är

positivt, men det återstår att ändra en utveckling som går åt motsatt håll. E-delegationen ska ”förverkliga de mål regeringen satt upp och återta en ledande position inom e-förvaltningsområdet”, enligt Mats Odell. Jag ser fram mot resultaten.

Det offentliga måste anamma öppna standarder av flera skäl. Det handlar om medborgarvänliga e-tjänster och om konkurrens.

Hur kan lokala svenska it-innovatörer och företag vinna upphandlingar om de i förväg är riktade mot begränsade och stängda it-system och utpekade program?

Framtidens storföretag är kunskapsföretag. Om svenska it-innovatörer sitter fast i stängda system, så kvävs deras innovation i sin linda. Det blir inget bestående värde.

De blir arbetskraft i de globala patentens tjänst och vinsten går till patentägaren. Det blir en återvändsgränd för svensk innovation.

Dagens ekonomiska läge erbjuder möjligheter. Genom att jobba smart med öppna standarder kan vi utnyttja våra resurser bättre och förenkla livet för medborgarna.

Vi behöver en smartare planet, ett smartare samhälle, och det är dags att ta nästa steg.

Kristoffer Lundegren
försäljningschef, Lotus IBM