Stämningsansökan mot Apple lämnades in igår till en amerikansk domstol av internetforumet Bluwiki. Bluwiki är ett gratis forum där användarna bland annat kan diskutera olika utvecklingsprojekt med varandra.

Enligt Bluwiki tvingades det av Apple i december förra året att stänga ned en diskussion kring ett projekt med namnet Ipodhash. Ipodhash var ett projekt som diskuterade lösningar för att hantera Ipod och Iphone utan att använda Itunes.

Enligt Apple bröt projektet mot upphovsrättslagen då diskussionen kring Ipodhash försökte kringgå Apples licensavtal för Ipod och Iphone.

Bluwiki hävdar att det aldrig bröt mot upphovsrättslagen då projektet gick ut på att diskutera hur ett Itunes-liknande program kan skapas med så kallad reverse engineering. Medlemmarna diskuterade endast möjligheten och något program utvecklades aldrig enligt Bluwiki.

Bluwiki vill med stämningen att en domstol klargör hur den amerikanska upphovsrättslagen Digital Millennium Copyright Act (DMCA) tolkar diskussioner kring programutveckling i det aktuella fallet.

Apple har ännu inte kommenterat fallet.