Kommunalförbundet Göliska IT bildades 2005 och har sedan dess arbetat för införa en gemensam it-plattform för 6 000 arbetsstationer och 18 000 användare.

It-chefen, Anders Thörn, berättar att man nu bytt ut den gamla Novell-arkitekturen mot Microsofts kommundesign (MSKD 3.0).

– Det innebär exempelvis att vi går från Windows 2000 till XP och byter Office XP mot Office 2003. Orsaken till att väljer bort Vista är att det ställer för stora krav på hårdvaran, säger Anders Thörn.

Uppgraderingarna sker stegvis med början på 2 000 arbetsplatser i Lidköping.

– Det sker genom att vi skickar ut och installerar images från våra centrala servrar. Hela processen genomförs på två timmar så det innebär inga större avbräck i arbetet, säger Anders Thörn.

Han berättar att den nya ordningen innebär att man kunnat byta ut sex äldre system för administration och utbildning till ett gemensamt där alla anställda hanteras i en och samma katalogtjänst.

– Vi slutförde övergången till Microsofts kommundesign i november. Det var ett samarbete med konsultbolaget Pulsen. Nästa steg pågår i år där varje pc i alla tre kommuner installeras om och på så sätt kommer in i den nya infrastrukturen.

När Göliska IT etablerades talades om besparingar på flera miljoner.

– För oss har högsta prioritet varit att få en gemensam infrastruktur och standardiserade arbetsplatser. Att spara pengar är inte det viktigaste men självklart har projektet lett till samordningsvinster som i förlängningen innebär besparingar, säger Anders Thörn.

Fakta

Sedan 1996 samsas representanter för 155 kommuner i föreningen Kommunal IT-samverkan (KommITS). På kommits.se framkommer att nästa möte sker 6-7 maj i Helsingborg. Temat för konferensen är drömmen om att allt blir bättre i nästa version. Med på vårkonferensen finns representanter för en rad internationella systerföreningar från såväl grannarna i Danmark, Nya Zeeland, Kanada, Storbritannien, Belgien, Holland och USA.