Att köpa IT-utrustning, -tjänster eller avtala om drift och underhåll är något som alla organisationer ställs inför. Men det är inte alltid lätt för en kund som till vardags inte sysslar med IT att få ett avtal som reglerar allt som kan inträffa i samband med köpet.

Undre två dagar i förra veckan fick ett 30-tal deltagare från kundsidan en duvning i avtalsfrågor och gick igenom de standardavtal som erbjuds via IT-Företagen: Avtal 90, IT-drift, IT-underhåll, IT-projekt och IT-tjänster.

Gör tillägg
Budskapet var tydligt: Utgå gärna från standardavtalen, men se till att göra särskilda tillägg för den aktuella affären.

- Det finns en hel del leverantörsvänliga delar i till exempel Avtal 90, exempelvis kan kunden bara få ersättning om ett fel åberopats inom det första året trots att det är tio års preskribtionstid, säger Gustav Linge från advokatfirman Gärde och Nordlin.

Ansvarsfrågan oklar
Ett sätt att få med viktiga avvikelser från standardavtalen är att lägga till en separat inledande del som är unik för just den affären och i övrigt använda standardavtalet.

- För att undvika oklarheter kan det vara bra att i detta avsnitt också lägga till att de inledande avtalet gäller i första hand och standardavtalet i andra hand, säger Gustav Linge.

Se upp med avtal där det finns en tredjepartsleverantör som inte är direkt inblandad i avtalet, där kan ansvarsfrågan bli oklar.

Det gäller även att se upp med rättighetsfrågor, till exempel bör man veta att om en konsult skapat ett program tillhör det inte kunden utan konsultföretaget så där kan det finnas viktiga frågor att reglera.

Fakta

1.Ta inte ett standardavtal av slentrian, läs noga igenom och tänk efter om det passar in på den affär du gör.
2. Om du vill avtala om några saker på ett annat sätt än i standardavtalet ? se till att lägga in det i en inledande del som gäller före standardavtalet, i övrigt kan standardavtalet gälla.
3. Leverantörerna kan avtalen bättre än du som kund eftersom de använder dem ständigt.
4. Var noga med alla specifikationer - det du beställer är det du kan begära.
5. Spara marknadsföringen från leverantören, det är underlag för vad du kan förvänta dig av slutprodukten.