På söndagen, med ett dygn kvar att lämna in årets deklaration, hade närmare 3,6 miljoner personer deklarerat elektroniskt. Ytterligare minst 300 000 väntas tillkomma under måndagen, vilket totalt motsvarar omkring 55 procent av de personer som måste deklarera.

Trots ökningen når Skatteverket inte riktigt det uppsatta målet på 60 procent.

– Det var kanske lite väl optimistiskt, säger Kay Kojer, verksamhetsutvecklare på Skattemyndigheten.

Bara en mindre andel, igår 857 000, hade använt e-legitimation för inloggning, medan 1,4 miljoner identifierade sig med en pin-kod. Övriga har godkänt en förenklad självdeklaration med hjälp av telefon eller sms.

År 2008 hade 3,57 miljoner deklarerat elektroniskt när det sista datumet hade passerat. Då pressades systemet till sitt yttersta vilket periodvis gjorde det svårt för deklaranterna att logga in.

Även under gårdagen var systemet tidvis svårt att nå och vissa besökare möttes av ett felmeddelande. Enligt Kay Kojer ska det dock ha gått att logga efter en stunds väntetid.

– Det var inga riktiga störningar, men man nådde kapacitetstaket.

På några års sikt hoppas Skatteverket att upp emot 80 procent av den skattebetalande delen av befolkningen ska deklarera elektroniskt.