Med 10 miljoner privatkunder är Nordea är en av norra Europas största banker. Koncernen skapades genom uppköp och sammanslagningar av fyra storbanker i lika många länder: Norge, Sverige, Danmark och Finland.

Det borgar för en ytterst komplex it-situation. De miljarder instruktioner och transaktioner som utförs varje år hanteras i ett lapptäcke av fyra olika it-system, ett för varje land och bank i koncernen.

2003 inleddes en genomlysning av it-strukturen. Sex år senare är it-systemen under omritning med soa som hjälpmedel.

– Vi började med att titta på hur Nordea blivit till, ett samgående av fyra stora banker i Norden. Vi angrep det först som en konsolidering rent it-mässigt, ganska kort därefter började vi jobba med projektet som en affärstransformation, säger Hans-Henrik Eigtved, nordisk chef för Nordea Transformation Programme.

Bankens it-relaterade behov har kartlagts, brutits ned och formulerats som standardprocesser. Målet har varit ett enklare och effektiverare it-stöd för verksamheten.

– I den första fasen har vi harmoniserat och sökt gemensamma lösningar för bankens front-end, alltså bankkontoren, telefonbanken och på internet, fortsätter Hans-Henrik Eigtved.

På vissa håll är effekterna slående. Ärenden som tagit flera dagar blir klara på en kvart. Ett exempel är processen för konsumentlån, som standardiseras ovanpå de fyra underliggande systemen.

– Det handlar om vad som händer från när kunden säger ”jag vill låna 50 000 kronor” till dess pengarna finns på kontot. Tidigare tog det tio tolv dagar på vissa håll. Med den här lösningen är vi nere på tio femton minuter, säger Hans-Henrik Eigtved.

Programmets detaljerade tidsplan sträcker sig i nuläget fram till 2011. Planeringsfasen, att kartlägga och definiera verksamheten, tog mer än två år.

– Det stora jobbet är att specifiera tjänsterna, att säkerställa att de blir återanvändbara. Det är mycket mer komplicerat än utvecklingsarbetet, säger Hans-Henrik Eigtved.

Arbetet har medvetet brutits ned i flera delar för att arbetet ska ge värde även om man beslutar att inte jobba igenom alla processer på banken.

– Det är otroligt viktigt att man inte ser soa enbart som en förändring inom it. Det handlar om att genomdriva en affärstransformation, med soa som ett medel för att lyckas.

Fakta

Nordea har ungefär 30 000 anställda i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Utrullningen av den tjänsteorienterade arkitekturen väntas påverka minst 20 000, alltså runt två tredjedelar av personalen.

Nordea Transformation Programme är det största omvandlingsprojektet banken någonsin har sjösatt. Runt 500 personer är involverade i arbetet i skrivande stund.