Videotekniken var i sin linda under tidigt 1980-tal. Motorsågsmassakern från 1974 distribuerades på video och fick stå som symbol för det förhatliga.

Videotekniken var konkret och lätt att definiera, i motsats till det våld som inte är bra för människan. Etablissemanget föll för frestelsen. Det abstrakta problemet konkretiserades genom att skylla på tekniken. Videoteknik var inte bra för människan. Ergo: Videovåld.

Skärmtid. Smaka på det ordet. Det är inte nyttigt för barn att passivt konsumera skräp på tv eller spela spel med överdrivet och omotiverat våld timmar i sträck. Att avgöra vad som är skräp, passiviserande eller omotiverat tv-spelsvåld är en utmaning. Att ge sig på en definition av innehållet hör till det abstrakta.

Skärmen är konkret och lätt att definiera. Föräldrar faller för frestelsen och sätter upp regler för hur länge barnen får sitta framför en skärm, oavsett vilket innehåll de konsumerar eller vad de gör när de inte sitter framför skärmen. En bok är ingen skärm, alltså ofarlig.

Problemet är att vi har en galopperande ohälsa på grund av de stillasittande barnen. Det är inte skärmens fel. Motiverade aktiva barn tycker om att röra på sig. Lata barn fortsätter lata sig när skärmen slocknar.

Jämtlands läns landsting har problem med att personalen hänger för mycket på Facebook och löser det genom att blockera sajten. Som jag ser det har de omotiverade och ineffektiva medarbetare med svaga ledare som inte förmår entusiasmera sin personal att vara resultatorienterade och leverera i nivå med uppsatta mål. Hur blir annars Facebook ett problem?

Landstinget hänvisar till säkerhetsaspekter, vilket är nivå två i konsten att skylla på tekniken: varvet runt till det abstrakta. Jag ser det som ett svepskäl. Skadlig kod finns överallt. När nu landstinget fallit för frestelsen att konkretisera sitt problem genom att skylla på Facebook är risken stor att de tror att problemet är löst.

Personalen på landstinget blir inte motiverad och resultatorienterad av att Facebook blockeras, symptomen tar sig bara uttryck i längre kafferaster, fler privatsamtal och mer tid på Aftonbladet eller Youtube. Vad gör de då? Skyller på tekniken? Blockerar fler sajter, spärrar privatsamtal eller kollar mejlen?

Med teknik kan man uppnå fantastiska resultat, men det förutsätter att alla vill skapa stordåd tillsammans och att visionen är klar. Nyckeln är ledarskapet. Skyll aldrig på tekniken om den används på fel sätt. Problemet för landstinget i Jämtland är inte att personalen hänger på Facebook, utan att de inte vill jobba på arbetstid.

Problem är ofta abstrakta. Teknik är konkret. Fall inte för frestelsen och konkretisera era problem genom att skylla på tekniken. Även om problemets symptom löses tillfälligt är det stor risk att grundproblemet finns kvar.

Fakta

... skriver våra krönikörer om problem och möjligheter med att få affärsnytta av sina teknikinvesteringar. Alla har erfarenheter direkt från verkligheten. Varje månad kan du läsa Andreas Sjöström, Filip Ekstrand, Gunilla Etsare och Joakim de Leeuw.