I praktiken sätter Tele2:s utspel den omstridda piratjägarlagen Ipred ur spel. Även om operatören åläggs att lämna ut användaruppgifter till en rättsinnehavare så finns ingenting av värde kvar att visa upp.

Tidigare har flera mindre operatörer, bland dem Bahnhof och Alltele, tagit en liknande ställning i frågan.

Det rör sig i hög grad om ett spel för galleriet. Redan inom ett par månader kommer operatörerna att tvingas backa från sina löften, i samband med att den omskrivna loggningslagen, baserad på EUs datalagringsdirektiv, införs i Sverige. Därmed blir det lagstiftaren – inte operatörerna – som avgör hur informationen lagras och får användas.

Det är redan klart att loggningslagen kommer att tvinga operatörerna att spara sina användares ip-adresser – just den information som flera nu drar stora växlar på att de kastar bort. Den kvarvarande knäckfrågan i sammanhanget är vem som får tillgång till uppgifterna.

Enligt Justitiedepartementets tolkning får den lagrade informationen enbart lämnas ut till polis och åklagare i brottsbekämpande syften. Men musik- och filmindustrins lobbygrupper Ifpi och Antipiratbyrån vill att uppgifterna även ska kunna lämnas ut till upphovsrättshavare, i linje med den nyligen införda Ipredlagen.

– Då är det inte frågan om brottsbekämpning utan civilrättsliga mål. Där är syftet att kunna framställa eventuella skadeståndsanspråk, säger Ulf Wallentin, sakkunnig på justitiedepartementet.

Går riksdagen på justitiedepartementets linje får sparade uppgifter inte lämnas ut till upphovsrättshavare som inte har en brottsutredning att luta sig på. Lyssnar man i stället på Ifpi och Antipiratbyrån tvingas Tele2 och Bahnhof att backa från sina löften om att skrota informationen i fråga.

Lagrådsremissen ska bli klar i maj. Kort därefter ska regeringens proposition presenteras för riksdagen.

– Då blir det offentligt vilken ställning regeringen tar i frågan, säger Ulf Wallentin.

Fakta

Oavsett hur loggningslagen utformas är vinnarna i sammanhanget redan givna.

När lagen blir
verklighet väntar stora beställningar för de leverantörer som säljer stöd för insamling och lagring av trafikuppgifter.

HP erbjuder lagringslösningen Dragon, specialanpassad för de lagar som skrivs efter EU-direktivet. Enligt Leif Bohlin, lösningsexpert på HP, inväntar svenska operatörer detaljerna i lagen innan de lägger sina beställningar.

– Vi har kontakter
, men det har inte hettat till än, säger han.