I går upptäcktes vad som tros vara den första masken som sprider sig mellan mobiltelefoner. Det ryska IT-säkerhetsföretaget Kaspersky säger sig ha hittat masken Cabir som förmodas vara framtagen av en grupp virusskrivare som kallar sig 29a.
Gruppen är känd för att utveckla kod vars främsta syfte är att visa att det överhuvudtaget är möjligt, så kallade proof-of-concept, och antas ligga bakom virus som bland annat makroviruset Cap, Stream som påverkade filsystemet ntfs, Donut för Dotnet och Rugrat som angroper 64-bitarsversionen av Windows.

De första analyserna av koden i Cabir visar att masken inte utför någon skada. Den aktuella filen distribueras som en så kallad sis-fil, ett spelfilformat som används i Nokia-telefoner men är förklädd till en säkerhetsprogramvara. När filen väl nått en telefon aktiveras den varje gång telefonen startas och visar då ”Caribe” på telefonens display.

Masken söker efter telefoner i sin omgivning som har Bluetooth aktiverat och sprider sig till dessa. Några incidenter till följd av Cabir har ännu inte rapporteras, uppger Kaspersky.