Svenska myndigheter har fortfarande dålig koll på vilka program de betalar för. Det framgår till och med när företrädare för myndigheterna själva får sätta betygen.

16 procent av dem uppger att de saknar rutiner för att säkerställa att licenser för program finns inköpta. Därmed finns ingen kontroll av att de program som körs på datorer och servrar verkligen är betalda.

Samtidigt säger 12 procent att de inte vet om de licenser de betalar för verkligen behövs och alltså riskerar att lägga onödigt mycket skattepengar i mjukvarubolagens fickor. Var tionde får underkänt på båda punkterna och 18 procent brister på något sätt i kontrollen.

Det framgår av Ekonomistyrningsverkets första granskning av 199 myndigheters licenshantering. Genomlysningen kommer som ett svar på en rapport från 2007 där Statskontoret slog fast att en av tre myndigheter använder piratkopierade program.

Siffrorna bygger på vad myndigheterna själva svarar. Någon djupare granskning om det verkligen stämmer görs inte.

– De anser alltså själva att de inte har riktlinjer och rutiner, säger Per-Olof Bengtsson, utredare på Ekonomistyrningsverket.

Justitiedepartementet fick upp ögonen för frågan och Ekonomistyrningsverket fick i uppgift att kartlägga hur rutinerna för att undvika fusk och slöseri ser ut.

– Vi tycker att det har ökat trycket på myndigheterna, säger Per-Olof Bengtsson.

Sedan 2007 tycks alltså kontrollen ha blivit något striktare, men skillnaden kan också avspegla att de nya siffrorna bygger på öppna svar, medan Statskontorets undersökning genomfördes med anonyma enkäter.

Att Ekonomistyrningsverket tar upp licenshanteringen innebär att ärendet hamnar på regeringens bord. I årets granskning spelar dessa svar dock inte in på myndigheternas slutbetyg, det så kallade ekonomiadministrativa värdet som slår fast hur välskött myndighetens administration är.

Nästa år föreslås dock frågan bli skarp, vilket innebär att den påverkar slutbetyget på samma sätt som till exempel kvaliteten på budgetprognoser och redovisningsrutiner.

Fakta

Förutom myndigheter och statliga verk ingår högskolor, universitet och länsstyrelser i granskningen. Totalt har 199 organisationer svarat på frågan om hur licenser hanteras.