I samband med förvärvet, som blev klart i dag, byter Maginet Datakonsult namn till Kentor Göteborg. Maginet grundades 1997 och har 20 anställda. Bland kunderna märks Stena och Volvo. Kentor, med 150 anställda, har hittills haft huvuddelen av verksamheten förlagd till Stockholm, men breddar nu alltså utbudet med närvaro på västkusten.

Kentor köper Maginet genom förvärv av aktiemajoritet med option om förvärv av resterande aktier i framtiden. Köpet beräknas hamna i intervallet 10 till 15 miljoner kronor.