De första rapporterna om störningar kom strax före klockan åtta på kvällen. Då slutade även Com Hems egen hemsida att fungera. Vid tiotiden på kvällen gick den ännu inte att nå.

Kunder i hela landet påverkades då deras tv, bredband och telefoni slutade fungera. Kunder som CS har varit i kontakt med vittnar om att vissa av tjänsterna periodvis fungerade medan andra helt hade slutat att fungera.

Orsaken till störningen är ett strömavbrott i utsändningsstationen i Nacka, uppger Com Hems informationschef Janna Scheibye för Sveriges Television. Tidigare uppgifter tydde på att ett blixtnedslag eller en avgrävd kabel skulle ligga bakom.

Enligt Janna Scheibye ska tv-sändningarna ha varit igång igen vid 22-tiden medan andra tjänster väntas komma igång under natten.

Det är inte första gången ett strömavbrott orsakar stora problem för operatören. För drygt två år sedan stod 63 000 kunder i Linköping utan uppkoppling i tolv timmar sedan utrustning slagits ut.

I juni 2008 var det dags igen. En miljon kunder påverkades av vad som då kallades det största avbrottet i företagets historia. Ett elavbrott orsakat av blixtnedslag uppgavs vara orsaken och problemen tog flera timmar att lösa eftersom utrustningen för reservkraft gick sönder.

Ofta leder strömavbrott till problem som kvarstår även sedan elektriciteten kommit tillbaka. Känslig nätverksutrustning kan skadas när strömförsörjningen är instabil.

CS har sökt Com Hem utan framgång.