Vid åttatiden på tisdagkvällen slocknade hundratusentals tv-skärmar och internetuppkopplingar i Sverige. Det sedan ett elavbrott i en utsändningsstation i Nacka slagit ut Com Hems nät i stora delar av landet.

Minst en halv miljon svenskar uppges ha drabbat av kraschen. Många stod utan både tv- internet och ip-telefoni under kvällen.Som brukligt är vid stora avbrott inleder tillsynsmyndigheten PTS nu en granskning av det inträffade.

– När det inträffar avbrott av lite större dignitet så gör vi en förfrågan till operatören, ber dom redogöra för vad som har hänt, hur omfattande avbrottet var, vad konsekvenserna blev och så vidare. Sen ber vi dom redogöra för hur de jobbar med frågan och ska se till att det inte händer igen, säger Staffan Lindmark, jurist på PTS nätsäkerhetsavdelning.

Det är långt ifrån första gången Com Hem drabbas av omfattande driftstörningar. För drygt två år sedan stod 63 000 kunder i Linköping utan uppkoppling i tolv timmar sedan utrustning slagits ut. I juni 2008 påverkades en miljon kunder av vad som då kallades det största avbrottet i företagets historia.

Staffan Lindmark säger att PTS diskuterat driftsäkerhet med Com Hem vid flera tidigare tillfällen. Han vill dock inte peka ut någon operatör som sämre än de andra:

– Alla operatörer på marknaden drabbas av avbrott. Det kan bero på okomplicerade saker som att en kabel grävs av eller liknande. Större operatörer drabbas oftare, ofta för att de har ett större nät som kan drabbas. Därmed alltså inte sagt att de är sämre ur en säkerhetssynpunkt, säger han.

I takt med att bredbandsinfrastrukturen blivit allt viktigare för svenskarnas tillgång till internet, tv och telefoni har PTS börjat ställa högre krav på bredbandsoperatörerna. Sedan drygt två år finns tydliga råd och krav som bland annat definierar en lägsta nivå för driftsäkerhet.

Myndighetens förhoppning är nu att Com Hem på egen hand kommer tillrätta med problemen som orsakade avbrottet. I annat fall kommer myndigheten att ålägga nödvändiga åtgärder för att bättra på bolagets driftsäkerhet.

– Telekommunikationstjänster är viktiga för att samhället ska fungera. Därför är det också viktigt att det finns åtminstone grundläggande krav på säkerhet i de här tjänsterna. Vi tror att det är marknadskrafterna som i första hand ska styra driftsäkerheten, men det finns ett samhällsintresse av åtminstone en grundläggande säkerhetsnivå, säger Staffan Lindmark.