Som CS tidigare uppmärksammat innehåller EUs telekompaketet en mängd förslag till ändringar i unionens lagstiftning kring it- och telekomfrågor.

Men igår röstade EU-parlamentet oväntat nej till telekompaketet. Det på grund av en formulering som rör möjligheten att stänga av internetanvändare utan ett beslut i domstol, en mycket liten del av paketet som helhet.

Parlamentarikerna var överens i samtliga stora frågor i paketet. De innefattar bland annat nya regler kring en gemensam tillsynsmyndighet för unionens telekommarknad, utdelningen av radiospektrum för nya mobiltekniker och planer för utbyggnaden av nästa generations mobilnätverk inom EU.

Unionens nuvarande regelverk på området är från 2002, en mycket lång tid vad gäller telekomfrågor, och i akut behov av att skrivas om. Bristen på moderna bestämmelser anses vara ett stort hinder för it- och telekomutvecklingen inom unionen, skriver IDG News.

För att få igenom åtminstone de viktigaste delarna överväger nu EU-kommissionen att splittra telekompaketet. Om inte beslut kan nås innan EU-parlamentsvalet den 7 juni kommer det troligen att dröja minst sex månader till innan de viktigaste frågorna i paketet kan klubbas igenom, uppger IDG News.

Enligt Martin Selmayr, talesman för EUs telekomkommissionär Vivane Reding, är en möjlighet att isolera frågorna om internetanvändares rättigheter i ett separat paket. Det skulle göra det möjligt får parlamentet att först rösta igenom de punkter man redan är överens om och ta itu med tvistefrågorna vid ett senare tillfälle.

Enligt Martin Selmayr löste parlamentet en liknande tvist år 2002, förra gången parlamentet röstade om telekomreglering. Då lades frågor om personlig integritet på nätet åt sidan så att övriga delar kunde klubbas igenom.

Ministerrådet, som i det här fallet alltså består av telekomministrar från EUs 27 medlemsländer, håller sitt nästa möte den 12 juni. Då ska det klargöras om rådet ställer sig på parlamentets linje vad gäller nätanvändares rättigheter eller fortsätter att kräva en kompromiss i frågan.

Fakta

Telekompaketet består av en mängd föreslagna ändringar till EU-direktiv och förordningar. Bland annat behandlas reglering av medlemsländernas teleoperatörer och frågor som rör en harmonisering av spektrumutrymmet i unionen.

Förslaget lades fram av EU-kommissionen i november 2007. Klart är att det på något vis ska implementeras. Exakt hur det ska ske måste ministerrådet och EU-parlamentet komma överens om.

EU-parlamentet består av 785 ledamöter som väljs direkt av medborgare i de olika medlemsländerna. I praktiken fungerar parlamentet som en av två kammare i EUs lagstiftningsprocess, tillsammans med ministerrådet.

Ministerrådet består av 27 ministrar, en från varje medlemsland. Olika ministrar deltar i rådet beroende på vilken typ av frågor som diskuteras.