Avnet är ett företag som omsätter 18 miljarder dollar årligen.

Det har drabbats av en nedgång i försäljningen av utrustning och komponenter, som en följd av de bistra tiderna.

Företaget hade satt som mål att sänka kostnaderna med 150 miljoner dollar och ville undersöka var i organisationen det skulle kunna vara möjligt.

– Genom att använda affärsanalyser kunde vi avgöra effekten av olika scenarier, säger Steve Phillips, som är it-chef på Avnet, till IDG News.

Företaget använde en kombination av verktyget SAP Business Warehouse och dess dotterbolag Business Objects beslutsstödsverktyg.

Under det förra året ökade företaget både sin försäljning och vinst, delvis tack vare ett nytt beslutsstödssystem.

Bland annat undersöktes hur personalavdelningen tillsammans med ekonomiavdelningen skulle kunna ta fram bättre analyser av de anställdas resor och kostnaderna för dem.

– Genom verktygen fick vi fram en bild av var vi kunde spara pengar, säger Steve Phillips.

– Systemet både förenklar administrationen kring resor och kan användas för att analysera kostnaderna med utgångspunkt i olika typer av användare och jobbkategorier, säger Steve Phillips som är nöjd med verktygen.

Fakta

Analyser av resekostnaderna på Avnet sker per anställd, geografisk region, månadsvis och utifrån olika kostnadsslag.

Informationen har hittills lett till förändringar av bolagets rutiner. Företaget har sparat 30 procent i resekostnader, exempelvis i form av effektivare reseplanering och lägre resekostnader.