IBMs 1970-talskomplex i Kista ger ett ganska märkligt intryck. Den öststatsbruna tegelbyggnaden ligger i princip mitt i skogen, omgiven av höga, tunga barrträd och några nyutslagna körsbärsträd som bryter miljön i ljusrosa.

Runt byggnaderna ringlar smala vägar från huvudentrén på toppen av en kulle ner till parkeringen och företagets gymnastiksal. Bara en barnstuga fattas för den totala blandningen av folkhemssvensk tjänstemannafabrik och ett modernt Googleplex.

I företagets kafeteria, döpt till Cyber Café, sitter Jan-Christer Sköld och ser ut genom fönstret på det stora vägbygge som pågår och som kommer att reducera trädtätheten runt anläggningen avsevärt.

– Sådana där blir man alltid lite nervös av, det är det som gör livet spännande, säger han och pekar på en hårt tuggande grävmaskin som om oturen är framme kan klippa en kabel utan minsta motstånd.


Dubbelt upp. Mellan 6 000 och 7 000 servrar finns i IBMs stora datahall i Kista. Grundprinciperna är redundans och diversitet. Det finns dubbla fibervägar in till anläggningen och allt i hallarna finns det också dubbelt av.

Jan-Christer Sköld är platschef för datahallarna vid Kistaanläggningen. Hallarna är fem till antalet och i dem står mellan 6 000 och 7 000 servrar och kommunikationsenheter och behandlar data, dygnet runt, året runt.

I ett konstant muller från kyl- och elsystem snurrar all it för IBMs största svenska outsourcingkunder, ett tjugotal till antalet. Vilka kunder som driftas i Kista är hemligt, men det rör sig om globala företag inom bland annat bank, försäkringar och läkemedel.

Längorna av serverrack bryts av av svarta lagringsskåp, 128 TB kapacitet i varje, och ett antal av IBMs moderna stordatorer. Men här finns också en och annan burk med Sun- eller Oraclemärkning. Kunden bestämmer.

– För kunder inom läkemedel är till exempel spårbarhet högsta prioritet. Tillgänglighet är inte lika kritiskt, Jan-Christer Sköld.

Totalansvaret innebär att IBM sköter all installation och dokumentation. Det är Jan-Christer Sköld och hans åtta kolleger som avgör var utrustningen ska stå och hur den ska kopplas in. Ofta tar IBM över ägandet av utrustningen. Kunder har inte tillträde till hallarna.

– Det är inte någon förvaringsplats för servrar, vi både driftar och opererar kundernas dataverksamhet. Det bygger förstås på en 24/7-tillgänglighet, året om, säger Jan-Christer Sköld.

Grundprinciperna är redundans och diversitet. Det finns dubbla fibervägar in till anläggningen, och allt i hallarna finns det också dubbelt av.

– Vi ska kunna ta loss ett system för att till exempel bygga ut det, säger Jan-Christer Sköld.

– De kunder som vill kan också ha en extra spegling på en plats som ligger ungefär 10 kilometer härifrån.

På området finns tio dieselgeneratorer som backup om något händer med elförsörjningen. I 72 timmar räcker oljan, men IBM får leverans med mer olja redan efter ett dygn.

När kabelbranden i Kista rasade 2001 hölls verksamheten i gång på dieselkraft i en vecka.

– Då var det enda problemet att vi inte hade el till köken, så vi kunde inte äta. Men det är löst nu.

Fakta

Byggd: 1977.

Antal hallar: 5.

Antal enheter: 6 000–7 000.

Elförbrukning: 1,4 MW per timme.

Återförsäljning till fjärrvärme: 0,2–1,1 MW per timme.