De bistra tiderna avspeglas i konkursstatistiken. 99 it-företag har gått i konkurs januari–april i år, enligt kredit- och upplysningsföretaget UC. Motsvarande period förra året tvingades 65 företag lägga ned. Konkursökningen är således 52 procent.

It ligger ungefär i mitten om man jämför branscherna som klarat sig bäst och sämst. Den är betydligt värre drabbad än restuarangbranschen – som klarat sig bäst med en konkursökning på bara två procent. Å andra sidan är ökningen inom metallindustrin 263 procent.

Transportbranschen är också hårt drabbad av konkurserna – ökningen där är 135 procent.

Men läget i kan vara på väg att bli bättre, enligt UC.

I april ökade konkurserna ”bara” med 34 procent mot 85 procent i mars.

Framför allt ser siffrorna bättre ut i Västra Götaland och för privata tjänsteföretag.

– April innebar en stabilisering av konkursutvecklingen till mer rimliga nivåer. Fortfarande ökar konkurserna snabbt jämfört med förra våren, men då rådde helt andra förutsättningar för svenskt näringsliv, säger UCs marknadschef Roland Sigbladh.

Fakta

Metallindustrin hade 69 konkurser under perioden januari till april. Det kan jämföras med 19 konkurser motsvarande period förra året och är en ökning med 263 procent.

Restaurang och hotell hade 138 konkurser, att jämföra med 135 motsvarande period förra året, en ökning med två procent. Det här är de två ytterligheterna i UCs statistik när det gäller ökningar.