Ikea IT ser över hela sitt sätt att arbeta och det innebär stora förändringar de närmaste åren, konstaterar Torgny Carlsson, hr-chef globalt för Ikea ITs utvecklingsavdelning.

– Vi håller på att se över hur it ska fungera på Ikea i framtiden. Strategin är att standardisera, vilket innebär att vi köper in färdiga system och lägger så mycket som möjligt av vårt utvecklingsarbete externt. Just ni har vi fokus på Indien.

Ikea IT har runt 1 300 anställda. Delar av it-drift och underhåll sker i Indien – och den delen växer.


Ett av Ikea ITs mål är att bli ett bättre gränssnitt mot verksamheten.

Omvandlingen innebär att Ikea ITs kompetensbehov förändras ganska radikalt, enligt Torgny Carlsson.

– Nu skiftar vi kompetensen från utveckling och underhåll till att i stället arbeta med styrning och granskning.

Ikea IT har identifierat fem nyckelkompetenser som blir centrala framöver: affärsanalytiker, testare, it-arkitekter, projektledare och service manager.

Det avspeglas också i det tiotal lediga tjänster som utannonseras just nu, där Ikea IT söker affärsanalytiker, produktansvariga, och projektledare. Inga utvecklare.

Ikea ITs uppgift blir att veta vad affärsverksamheten behöver och tillsammans med den ta fram krav.

– Vi måste bli bättre på att vara gränssnittet mot verksamheten, det är upp till oss att se till att de får vad de vill ha. Vi ska vara de som samlar ihop information, formulerar kraven och följer upp att det sedan håller den kvalitet vi bestämt.

Konjunkturnedgången gör att kompetensskiftet påskyndas. Målet är att vara klara med större delen av arbetet 2012 och då ha den kompetensmix som behövs för framtiden.

– De tuffare tiderna är en accelerator i vårt arbete. Dels driver kostnadsaspekten på, dels är det ett sätt att rusta sig för att vara beredd när uppgången kommer. Den nya strategin innebär att vi sätter en hållbar och kostnadseffektiv organisation för lång tid framåt.