Konkurrenterna inom konsultbranschen vinstvarnar, skär ned och har kraftiga försäljningstapp.

Men HiQ ökar både omsättning och vinst för årets första kvartal. Det sker på en kraftigt vikande it-marknad som minskar snabbare än under kraschen 2001.

Vd:n Lars Stugemo har ingen enkel förklaring. Nyckeln till bolagets måttfulla men stadiga tillväxt ät flitighet, renodling och nogrann kostnadskontroll, anser han.

Bolaget arbetar främst med programutveckling och simulering. Hälften av intäkterna kommer från telekom, resten från fordons- och försvarsindustrin, spelbranschen samt bank- och finansvärlden.

– Vi är specialiserade och vi har ett högt operativt fokus. Vi gör det vi är bra på i alla länder. Det är en positioneringsfråga, säger Lars Stugemo.

Bolagets stadiga finanser beror enligt Lars Stugemo på en effektivisering av processer, utgifter, avtal och fasta kostnader.

– Det är ingen rocket science. Summan av alla de små detaljerna blir till en helhet. Man måste tänka: behöver vi verkligen göra den här saken, säger han.

– Vi försöker alltid skala bort det som är onödigt, processer och administration som inte behövs. Vi förhandlar med våra underleverantörer, vi ser över våra fasta kostnader och hyror. Jämfört med de flesta i vår bransch har vi liten administration och små kontorsytor, säger Lars Stugemo.

Enligt siffror från Konjunkturinstitutet är den svenska ekonomin i sin värsta svacka sedan it-kraschen 2001. Lars Stugemo ser dock få likheter med den lågkonjunkturen:

– Det var en branschspecifik kris. Nu är det hela världsekonomin som går nedåt. Den stora skillnaden för oss är att branschen som helhet är mycket mer välskött i dag.

– Ska det sparas kommer man alltid att nagelfara it, men för de flesta av våra kunder är it en vital del av verksamheten, säger Lars Stugemo.

Fakta

HiQ gjorde ett bättre resultat än marknaden väntat sig för årets första kvartal.

Omsättningen landade på 297,6 miljoner kronor, att jämföra med 286,1 miljoner i fjol.

Rörelseresultatet blev 44,7 miljoner, att jämföra med 45,7 miljoner förra året. Det motsvarar en rörelsemarginal på 15 procent.