Trots att virtualiseringstekniken funnits i flera år finns det fortfarande mycket kvar att göra ute i datahallarna. Enligt analysföretaget Radar Group är bara omkring 16 procent av Sveriges 275 000 servrar virtualiserade.

När det gäller kostnadsbesparingar fungerar virtualiseringen som en flerstegsraket. Mindre hårdvara krävs för samma uppgift, vilket sparar el. Dessutom ger servrarna ifrån sig mindre värme som behöver kylas bort, förklarar André Johanson, fristående konsult.

– Många företag har lite av tradition och hävd en webbserver, en mejlserver och så vidare. Det är gammalt tänk, nu kan man virtualisera.

Nästa steg är att se över kylningen i datahallen. Även för ett hyfsat modernt serverrum som byggts med energibesparing i åtanke kan det finnas åtgärder som gör stor skillnad.

När en av Denverbaserade Prologics kylanläggningar fallerade förra året upptäckte företaget en rad problem i sin kylning. På flera ställen var temperaturen farligt hög. Prologic inledde en luftflödesstudie av datahallen och kom på flera lösningar som effektiviserade kylningen och minskade riskerna för riskabla temperaturer.

Arbetet kostade Prologic 260 000 kronor, men besparingen ligger nu på 80 000 kronor varje månad i lägre energiförbrukning för hela byggnaden.

Maths Waxin, vd på Coromatic som bygger gröna datahallar, anser att det finns en hel del att göra även i äldre datahallar. Första steget är att virtualisera, därefter behövs åtgärder eftersom värmen blir mer koncentrerad till färre maskiner.

En investering som betalar sig är att byta till en kylanläggning som använder ut-omhusluft, så kallad frikyla.

– På våra breddgrader kan man i åtta nio månader om året bara köra med fläktar i stället för med kompressorer. Vi räknar med att man tar hem investeringen inom två och ett halvt år, därefter är det ren vinst, säger Maths Waxin.

I dag tillåter också hårdvaran en högre temperatur. Att höja från 22 till 25 grader ger direkt stora besparingar.

Fakta

Om ett företags servrar är så gamla att de har gått över den ordinarie supporttiden stiger kostnaderna markant. Konsulten André Johansson använder Örebro universitet som exempel. Universitetet bytte ut tio äldre servrar, som kostade sammanlagt 250 000 per år i support, mot två Sunmaskiner. Inköpskostnaden låg på 50 000 kronor men supporten sjönk till 30 000 per år.