Offentlig sektor är en hävstång för de pressade it-leverantörerna när de privata företagen sänker sina kostnader, stoppar nya projekt och pressar konsultpriserna till max.

Under högkonjunktur är det en marknad som leverantörerna går ifrån och söker sig till den privata sektorn. Offentlig sektor anses då ha låga priser och krångliga avtal – men i lågkonjunkturen upplevs den här sektorn som en trygg kund att hålla i handen.

Computer Sweden har tidigare skrivit om hur it-leverantörerna nu vallfärdar till den offentliga sektorns upphandlingstjänster. Tjänsten Opic, där leverantören kan anmäla sig för att ta del av de upphandlingar som är på gång i den offentliga sektorn, slog rekord i mars då 1 085 företag anmälde sig. Det är en ökning med 120 procent.

Exido uppger att investeringsviljan hos statliga organisationer är stabil, men den minskar bland kommuner och landsting.

Outsourcingen väntas växa med 5–6 procent. Flera företag har redan presenterat stora outsourcingaffärer. Ett exempel är när Teliasonera la ut hanteringen av 34 000 it-arbetsplatser, något som resulterar i att 240 Teliaanställda får Logica som ny arbetsgivare.

Ett annat exempel är EDBs miljardaffär med den nordiska banken DNB Nor. Så där kommer det att fortsätta, enligt alla prognoser. Företagen ser outsourcing som en kostnadsbesparing.

Enligt Exido växer outsourcingsegmentet från en omsättning på 21 miljarder kronor förra året till 22 miljarder i år. Det är därmed segmentet på tjänstesidan som står för den största procentuella ökningen.

Annars är det framför allt business process outsourcing, bpo, eller utkontraktering av affärsprocesser som tar fart nu. Här tippas den procentuella tillväxten bli tvåsiffrig.

Ännu ett område med stark tillväxt är beslutsstöd. Analysföretaget Gartner går så långt att det påstår att beslutsstöd slår all annan teknik när det gäller vad företagen tycker det är mest intressanta att investera i, enligt en undersökning som gjorts bland 1 500 beslutsfattare världen över.

Krisen tvingar fram en ökad satsning på bättre beslutsstöd.