Utvecklaren Pether Sörling är först i Sverige med att ha skrivit ett program som helt frankt river ner information från Riksdagens webbplats, mixar den och sedan presenterar den från ett helt nytt perspektiv.

Som att socialdemokraten Börje Vestlund för närvarande är den största rebellen eftersom han är den politiker som flest gånger röstat tvärtemot partikamraterna. Och att Leif Pagrotsky och Lena Hallengren är de socialdemokrater som oftast röstar olika.

Henrik Oscarsson, politiskt sakkunnig och docent vid den statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, har sin åsikt klar om verktygen.

– Jag ser väldigt positivt på detta. Det finns oändliga möjligheter med den här typen av tjänster, säger han.

Henrik Oscarsson säger att det är en omöjligt uppgift för en enskild individ att ta till sig information om riksdagsledamoter även om den finns tillgänglig. Informationen är helt enkelt för utspridd och svåråtkomlig. Han berättar också att tjänster som den Pether Sörling byggt på sistone har blivit vardagsmat i länder som USA.

– Det är en väldigt viktigt dimension att medborgaren kan ta del av vad förtroendevalda faktiskt har uträttat. Man kan stämma av sina egna åsikter mot hur de har agerat, säger Henrik Oscarsson.

Han tillägger att i takt med att partisammahållningen blir mindre, bland annat genom allt större fokus på enskilda politiker, blir voteringsanalys en allt mer intressant möjlighet.

– Det går att ställa sin riksdagsledamot mot väggen. "Din omröstningar går emot hur du sade att du skulle jobba när jag lade min röst på dig", säger Henrik Oscarsson.


Ökad insyn. "Tjänsten går ut på att bidra med en ökad transparens mellan folket och politikerna", säger Pether Sörling, utvecklare av och upphovsman för Citizen Intelligence Agency.

Pether Sörling har valt att kalla sin tjänst för Citizen Intelligence Agency, CIA, och tanken är att svenska folket ska kunna bevaka sina folkvalda. Han poängterar att tjänsten inte ska ses som en exakt sanning, snarare som ett första verktyg för att se trender som sedan kan användas för vidare analys. Dessutom befinner sig tjänsten fortfarande i betaversion.

Pether Sörling fick idén till sin politiska mashup när han såg politiker på tv som pratade om elever som skolkade.

– CIA går ut på att bidra med en ökad transparens mellan folket och politikerna, säger Pether Sörling.

Applikationen redovisar också närvaro vid omröstningar samt vilka "vänner" och "fiender" varje riksdagsledamot har, beroende på hur väl deras röster stämmer överens med varandra.

Riksdagen inte varit särskilt behjälplig. Pether Sörling har haft tät mejlkontakt med flera personer utan något större resultat.

– Jag bad om att få röstsiffrorna i xml-format, men det gick inte, säger han.

I stället blev det till att göra skärmskrapningar av sajten riksdagen.se med hjälp av webbtestverktyget, tillika den nedbantade webbläsaren, Htmlunit. Applikationer består i dagsläget av cirka 100 Javaklasser, och har hittills tagit två veckor att utveckla. Framtidsplaner har han i massor.

– Jag vill lägga till en funktion där besökare själva kan interagera, och rösta i olika frågor. Det vore också intressant att koppla till diskussionsmöjligheter runt betänkanden, riksdagsledamöter och omröstningar, säger Pether Sörling.

Här hittar du Citizen Intelligence Agency.

Fakta

Betaversionen av Citizen Intelligence Agency hittar du för närvarande på webbadressen www.cia.hack23.com. Pether Sörling kommer att ägna en hel del tid under sommaren till att utveckla tjänsten, och en skarp version ska vara i drift till riksdagsvalet 2010.

Citizen Intelligence Agency har flera utländska förlagor, bland andra brittiska Theyworkforyou och Public whip samt amerikanska Opencongress.

På dessa sajter finns information om vilka deras lokala politiker är, hur politiker röstat, hur man når politiker och vad de sagt i olika riksdagsdebatter.

I Sverige finns fler initiativ där teknik assisterar ett öppnare
politiskt klimat, bland andra Twixdagen (twixdagen.se).

Mashup är benämningen på tekniken för att blanda information från olika webbplatser på en webbsida.

Mashuptekniken har hittills mest använts för konsumentsajter, ofta med inslag av geografisk information.

Ett exempel är förteckningar över hus till salu, med tillhörande kartor som hämtas från tjänster som Google Maps.

Poängen med mashups är att information blir mer värdefull om den kompletteras på ett bra sätt.