Att Twitter med 14 miljoner kvittrare är trea bland världens sociala nätverk, efter Facebook och Myspace, är fel. Störst är faktiskt en kines, Qzone, med över 200 miljoner användare.

Sedan finns det en lång lista av tjänster: HI5, Orkut, Bebo, Friendster och Photolog innan man är ens i närheten av Twitters 14 miljoner.

Till det ska läggas ett antal i västvärlden okända tjänster från Kina, Japan, Indonesien, Indien och Brasilien. Visst, Qzone är kanske inte ett renodlat socialt nätverk, men det är å andra sidan inte Twitter heller.

Det intressanta är att öst känner till våra tjänster förutom sina egna, men vi känner inte till deras. Vi nöjer oss med att känna till våra egna, vilket bådar illa för framtiden.


Bo Mattsson entreprenör, grundare av Cint