Kontraktet mellan Logica och Verket för högskoleservice, VHS, skulle ha undertecknats förra veckan. EDB, som skött driften sedan 2004 och fått fortsatt förtroende två gånger, blir därmed av med affären.

Om det blir Logica som tar över är ännu inte helt klart. Driftföretaget Servage, som också deltar i upphandlingen, har nämligen begärt överprövning och ärendet ligger nu hos länsrätten.

Avtalet gäller drift av Studera.nu, högskolornas och universitetens system för ansökningar som varje år tar emot hundratusentals besök från blivande studenter. I flera år har sajten dragits med stora problem vid besökstoppar.

Senast förra månaden gick systemet på knäna timmarna innan ansökningstiden gick ut och myndigheten tvingades ge respit.

– Logica svarade upp mot våra krav och vi behöver en stabil och säker partner, säger Charlotta Volgsten Forberg, kommunikationschef på VHS.

Eftersom det nya avtalet inte är undertecknat vill VHS inte gå ut med några uppgifter om affärens värde. För EDB har kontraktet inneburit omkring 14 miljoner kronor i intäkter under fem år, enligt det ursprungliga avtalet.

Trots de omfattande problem som Studera.nu har dragits med är Charlotta Volgsten Forberg försiktig med att peka ut EDB som ensamt ansvarig för problemen.

– Vi måste också ta vårt ansvar för hur det hanteras. Både beställaren och leverantören måste göra sitt, säger hon.

Ari Liukko, vd på Servage, är mycket kritisk till hur upphandlingen har skötts och säger att den nödvändiga kompetensen finns på företaget, tvärt emot vad VHS har hävdat.

– Studera.nu har tre år i rad kraschat vid stora trafikvolymer. De traditionella outsourcingföretagen begriper sig inte på hur man skalar på internet, säger han.

Fakta

5 000 ansökningar i timmen. Det var vad som krävdes för att Studera.nu skulle sluta fungera i början av april. Enligt VHS ledde det till svarstider på flera minuter, vilket i praktiken innebär att webbplatsen inte fungerar alls.