Det är natt och jag är på väg till Bombays internationella flygplats efter några dagars arbete med mitt företags indiska team. Pojken pekar mot sin mun och tecknar hungrig och törstig. Små grupper av barn väntar i de större korsningarna utanför flygplatsen och de flesta taxibilarna från de stora hotellen får samma besök.

I dag har många svenska företag kommit i kontakt med it-projekt som bemannas från flera delar av världen. När allt fler projekt globaliseras med medarbetare från Europa, USA och Asien är kulturkrockar ofrånkomliga. Kontoret i Bombay är utformat precis som kontoren i Lund, Paris och Denver. Medarbetarna är skickliga, använder samma verktyg och har samma kaffeautomat som var som helst annars. Men…

Det kräver tanke och erfarenhet att hantera skillnader i kommunikation och arbetsformer. Ett av samtalen under en lunch handlade om hur våra indiska kollegor upplever skillnaderna mellan projekt från europeiska och nordamerikanska kunder. Nordamerikaner har ett högre tempo och är mer strukturerade, européer ställer otydliga krav och lägger större vikt vid ett tillsammansskap och kommunikation. Det är inte bara ”vi” som analyserar och vill förstå. ”Vi” är också analyserade.

Arbetsformer och kommunikation är en sak, att möta livet utanför hotellet och kontoret är något helt annat.

Det är inte mitt första besök i mångmiljonstaden och jag är varken oförberedd eller oberest, men inifrån ljuder det lika högt ändå. Varför? Vad? Hur? Frågorna formuleras instinktivt. Hela staden pulserar och alla slags stadsbilder har skakats om och smält ihop till en enda levande organism. Rikt och fattigt, hinduer, muslimer och kristna, de allra yngsta och de allra äldsta, slum och kontorsbyggnader, hundar och kor, de minsta taxibilarna och de största lastbilarna, tomma bussar och motorcyklar med hela familjer på.

Man vänjer sig vid stadsbilden. Det är fattigdomen som skakar om. Den rationella insikten om it-industrins betydelse och dess inverkan på den ekonomiska utvecklingen för landet är värdefull.

Lika värdefull är kunskapen om att projektorganisationen har utarbetade former för att hjälpa dem som ingenting har. De insikterna hjälper mig föga i den luftkonditionerade taxibilen, i mötet med pojkens ögon utanför flygplatsen.

Jag vill aldrig vänja mig eller bli immun mot hans situation.

Fakta

…om problem och möjligheter med att få affärsnytta av sina teknikinvesteringar. Alla har erfarenheter direkt från verkligheten. Varje månad kan du läsa Andreas Sjöström, Filip Ekstrand, Gunilla Etsare och Joakim de Leeuw.