Före juni ska regeringen lägga fram sin proposition som avgör hur datorer ska beläggas med tv-avgift. Enligt de förarbeten som hittills finns tillgängliga befrias företag från avgiften.

Som CS berättade tidigare i år har SVT siktet inställt på att börja vidaresända hela kanaler på webben.

Med dagens lagstiftning skulle det över en natt förvandla alla internetanslutna datorer till tv-mottagare i juridisk mening. För både privatpersoner, som äger en dator men inte tv, och för företag skulle det medföra nya betalningsplikter.

Bolagen tvingas då betala en licensavgift per tio datorer, oavsett om de används för tv-tittande eller inte. Enda chansen att slippa undan är att blockera sändningen på pc- eller nätverksnivå.

I Sverige finns uppskattningsvis fem miljoner företags-pc vilket skulle innebära en halv miljon nya licenser och en miljard kronor per år.

Men av regeringens lagrådsremiss framgår att regeringen försöker hinna före med en lagändring. Företag med flera tv-mottagare, oavsett om det är vanliga tv-apparater eller uppkopplade datorer, ska ändå bara behöva betala en licens, samma regler som i dag gäller för sjukhus.

Public service-företagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion protesterar alla mot förslaget. De hävdar att det innebär 80 miljoner kronor i uteblivna intäkter och förespråkar i stället att företag spärrar sina datorer eller nätverk.

Från regeringshåll kommer invändningen att detta skulle innebära onödigt merarbete för företagen.

”Att kräva att företagen ska utföra särskilda åtgärder på en stor mängd apparater som det kan bli fråga om i framtiden skulle innebära mer krångel för företagen och är därmed inte i linje med regeringens ambition att underlätta för företagen i deras vardag”, står att läsa i lagrådsremissen.

Den nya lagen väntas träda i kraft den 1 januari 2010.

Fakta

Webb-tv-tjänsten SVT Play har blivit mycket populär och är i dag nästan lika stor som Youtube bland svenska tittare.
Tjänsten innehåller mängder med program, men räcker inte för att datorer ska bli tv-mottagare i lagens mening. För det krävs att minst en av kanalerna vidaresänds kontinuerligt i samma form som i tv-nätet.