Målsättningen är att göra de tiotusentals bilderna och texterna fria för kopiering och användning i både kommersiella och ideella sammanhang.

Arkiven som ska släppas fria är bland andra de som tillhör Stadsbiblioteket, Stadsmuseet och Stockholmskällan.

– Det yttersta syftet är att stockholmarna och andra ska ha tillgång till sin historia och sitt kulturarv, säger Madeleine Sjöstedt.

Hon betonar att förslaget är förankrat bland de övriga allianspartierna.

Förslaget läggs i dag fram till kommunens kulturnämnd och de berörda förvaltningarna får i uppdrag att se över vilka fria licenser som är lämpliga att använda och om vissa delar av arkiven inte går att släppa på grund av upphovsrätten.

Licensen Creative Commons finns i flera varianter som tillåter olika grad av fritt användande. Vissa kräver att upphovsmannens namn nämns i samband med publicering, andra förbjuder bearbetning av originalet eller kommersiellt användning.

Alla har det gemensamt att de ska tillåta mer spridning och användning än upphovsrätten normalt gör.

Materialet består bland annat av historiska bilder över Stockholm, men även textmaterial ska släppas fritt om kulturborgarrådet får som hon vill.

Vissa delar av det kan vara så gammalt att det ändå inte skyddas av upphovsrätten, men en gemensam licens skulle göra det enklare, säger Madeleine Sjöstedt.

Bland annat får bilderna som Stockholmskällan lägger ut användas fritt i skolarbeten. För annan publicering måste man ringa upp kommunen och få ett enskilt tillstånd.

– Vi vill inte ha så många begränsningar, det ska vara så fritt som möjligt, säger hon.

I första hand gäller initiativet de arkiv som Stockholms stad råder över, men målet är att det ska sprida sig till fler kommuner och även nationella arkiv.

– Det här måste man jobba med på alla arkiv. Som politiker måste vi signalera att vi är positiva till det här, så länge det inte inkräktar på andras rättigheter.

Fakta

Målet med licensformen är att öka möjligheten att sprida och återanvända bilder, film, text och annan information.
Creative Commons används på många mindre bloggar men har också börjat få större genomslag. Bland annat används den på Vita Husets webbplats för material som inte per automatik är fritt att kopiera.