Klickbedrägerier är ett omdebatterat ämne. Det råder inte konsensus om hur stort problemet är och i vilken utsträckning det riskerar att urgröpa den mycket framgångsrika modellen med annonser som betalas per klick.


Klickbedrägerier är ett jätteproblem för sökjättarna, enligt Michael Wahlgren på Pineberry.

Enligt mätföretaget Click Forensics var 17,1 procent av alla annonsklick under det fjärde kvartalet 2008 bedrägerier som medför att annonsörerna betalar för mycket pengar. Den siffran vill inte sökmotorföretagen och annonsnätverken kännas vid.

– Google och de andra stora spelarna vill så klart tysta ner det här, det är ett jättestort problem för dem. De säger att de lyckas filtrera bort majoriteten av klickbedrägerierna, men återstoden är ändå stor, säger Michael Wahlgren, vd på utvecklingsbolaget Pineberry.

Per-Arne Sandegren, analytiker på IDC, håller med.

– Dessutom tjänar annonsnätverken pengar på falska klick, så är det ju, säger han.

Samtidigt som de falska klicken innebär att pengar rullar in på Googles, Microsofts och Tradedoublers konton innebär de bedrägliga klicken även att annonsörernas förtroende sätts på spel.

Intresseorganisationen Interactive Advertising Bureau, IAB, har därför släppt en uppsättning riktlinjer som ska användas för att bekämpa klickbedrägerierna. IAB har ett stort antal medlemmar, bland andra Google, Microsoft och Yahoo.

– Det här initiativet från IAB visar på att sökföretagen och annonsnätverken vet att de behöver ingjuta förtroende hos annonsörerna, säger Per-Arne Sandegren.

Fredrik Wallner, marknadschef på Microsoft Advertising, hävdar att klickbedrägerier inte alls är något stort problem, åtminstone inte i Sverige.

– Många pratar om det, men om man som annonsköpare jobbar med en trovärdig aktör med bra system är man ganska skyddad, säger han.

Hur mycket klickbedrägerier filtrerar ni bort?
– Det har jag inga siffror på. Vi jobbar mycket med våra annonssystem och investerar väldigt mycket i tekniska lösningar. Vi tar det här på stort allvar.

Vilken betydelse får de nya riktlinjerna?
– Jag tror att det blir som en kvalitetsstämpel. De företag som är med på det här och anpassar sina system blir kvalitetssäkrade partner, säger Fredrik Wallner.

Michael Wahlgren är positiv till riktlinjerna, men tror inte att de får någon större betydelse i praktiken.

– Det är bra att de stora spelarna tar ett samlat grepp, men det hjälper inte den lilla svenska företagaren som förlorar annonspengar.

Per-Arne Sandegren tror att klickbedrägerierna fortsätter att ligga på en relativt hög nivå framöver.

– Det blir en kapprustning utan slut mellan lägren. Man ska inte underskatta innovationskapaciteten i den undre världen. Samtidigt är det viktigt för annonsörerna och annonsnätverken att klickbedrägerierna hålls nere. Förtroende är A och O. Om det kommer siffror på att andelen klickbedrägerierna är 40 procent innebär det katastrof för Yahoo och de andra spelarna, säger han.

Fakta

De nya riktlinjerna från intresseorganisationen Interactive Advertising Bureau, IAB, innehåller detaljerade definitioner av vad ett klick är och vilka standarder som ska användas för att mäta och räkna klick.

Riktlinjerna innehåller även ingående information om hur ogiltiga eller bedrägliga klick ska identifieras.

Ett stort antal företag har deltagit i utformandet av riktlinjerna, exempelvis Microsoft Advertising, Google, Yahoo och AOL.