– Google har rapporterat att de tappar 20 procent av webbtrafiken vid en halv sekunds fördröjning av uppritandet av webbsidan. Amazon säger att de förlorar en procent av intäkterna redan vid 100 millisekunders fördröjning.

Det säger Steve Souders, chef för programprestanda på Google, under Microsofts internationella användarkonferens Teched i Los Angeles tidigare i veckan, enligt IDG News. En av de största bovarna i dramat är Javascript, som används på ett ålderdomligt sätt på webbsidor.

Den nya generationens webbläsare, som nyligen släppta Internet Explorer 8 och kommande Firefox 3.5 och Chrome 2, har nämligen möjligheten att köra Javascript under tiden som sidorna laddas ner. De behöver inte vänta på att hela filer är nedladdade, vilket var det enda sätt som webbläsare fungerade på tidigare.

Ett effektivt användande av Javascript är att stycka upp koden så att enbart det som är nödvändigt körs innan själva webbsidan ritas upp. Sedan körs resten under de viktiga extrasekunder när användaren bestämmer sig för vad hon eller han ska göra på den färdigladdade webbsidan.

Enligt Steve Souders har Google genom att använda Javascript på det nya sättet lyckats rita upp webbsidor 60 procent snabbare än tidigare.

Robert Nyman, gränssnittsarkitekt på Valtech, håller med om att Javascript måste användas på ett korrekt sätt. I utvecklarkretsar kallas konceptet för lazy loading.

– Man kastar ut ett köttben till användaren, så de har något att roa sig med så länge, säger Robert Nyman.

Men han säger samtidigt att det inte räcker med att stycka upp Javascriptfiler, man behöver komplettera med fler åtgärder.

– En av Yahoos e-handelsplatser använder en funktion som räknar ut vad användaren kan se och använda, och endast laddar ner den informationen och funktionaliteten, säger Robert Nyman.

Fakta

För att ta reda på var flaskhalsarna finns går det att använda ett verktyg som heter Yslow, som är ett insticksprogram till webbläsaren Firefox.

Med hjälp av Yslow kan utvecklare se hur mycket Javascriptkod som laddas i början av uppritanden av webbsidan, och sedan använda denna information för att stycka upp Javascriptfiler så att enbart nödvändigt Javascript exekveras i början.

Förutom Yslow tillhandahåller Microsoft verktyget Visual Roundtrip Organizer, som hjälper webbutvecklare att optimera Javascriptanvändandet på webbplatsen. Det finns även en öppen källkodsvariant vid namn Pagetest.