Kursen är en distansutbildning och riktar sig främst till studenter, lärare, bibliotekarier, journalister och webbutvecklare. Men även andra som vill veta hur man kan förhålla sig till Wikipedia eller som vill kunna bygga upp och använda en egen wiki är välkomna.

– Jag upptäckte att återkommande sakfel i mina studenters uppsatser ofta härrörde från Wikipedia, säger Magnus Eriksson, universitetsadjunkt i datateknik vid Mittuniversitetet.

– Vi vill inte förbjuda dem att använda Wikipedia som källa. Det är mer konstruktivt att ge studenterna som redovisningsuppgift att åtgärda problemen och bidra till uppslagsverket.

Kursen "Wikipedia - författande, trovärdighet och teknik, 7,5 högskolepoäng" ges som nätbaserad kurs under 20 veckors studier på kvartsfart under hösten 2009. Enligt Mittuniversitetet har flera erfarna Wikipediaförfattare anmält sig för att få högskolepoäng för sin kunskap.

– Wikipedia växer så det knakar och det används allt mer i den akademiska världen såväl som i yrkeslivet. Vi vill förbereda studenterna för detta genom att förmedla en sund källkritisk hållning snarare än att blunda för fenomenet, säger Magnus Eriksson.

Som läromedel på kursen används boken Så fungerar Wikipedia av Lennart Guldbrandsson, ordförande i Wikimedia Sverige.