Inom kort lägger regeringen fram en proposition om hur datorer beläggs med tv-avgift. Enligt förarbetena befrias företag från avgiften.

Som CS berättat om tänker SVT vidaresända hela kanaler på webben. Med dagens lagstiftning förvandlar det alla internetanslutna datorer till tv-mottagare. För privatpersoner, som äger en dator men inte tv, och företag skulle det medföra nya betalningsplikter.

Bolagen tvingas då betala en licensavgift per tio datorer, oavsett om de används för tv-tittande eller inte. Enda chansen att slippa undan är att blockera sändningen på pc- eller nätverksnivå. I Sverige finns fem miljoner företags-pc vilket innebär en halv miljon nya licenser och en miljard kronor per år.

Men av regeringens lagrådsremiss framgår att regeringen försöker hinna före med en lagändring. Företag med flera tv-mottagare ska ändå bara behöva betala en licens, samma regler som för sjukhus.

Public service-företagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion protesterar mot förslaget. De hävdar att det innebär 80 miljoner i uteblivna intäkter och förespråkar i stället att företag spärrar sina datorer eller nätverk.

Från regeringshåll invänds att det skulle innebära onödigt merarbete för företagen:

”Att kräva att företagen ska utföra särskilda åtgärder på en stor mängd apparater innebär mer krångel och är inte i linje med regeringens ambition att underlätta för företagen”, står i lagrådsremissen.

Lagen väntas träda i kraft i januari.

Fakta

Webb-tv-tjänsten SVT Play har blivit mycket populär och är i dag nästan lika stor som Youtube bland svenska tittare.

Tjänsten innehåller många program, men räcker inte för att datorer ska bli tv-mottagare i lagens mening. För det krävs att minst en kanal vidaresänds kontinuerligt i samma form som i tv-nätet.