Sett till antal tittare är SVT Play landets näst största webb-tv-tjänst, efter den ständiga ettan Youtube. 1,7 miljoner tittare använde tjänsten i april. Enligt Stefan Kervefors, ansvarig för SVTs digitala satsningar, ökar antalet användare med 30–40 procent per år.

Räknat på datamängder laddar svenskarna hem mellan 750 och 1 000 terabyte material från tjänsten varje månad.

– Datamängderna ökar snabbare än antalet programstarter. Det betyder att folk tittar längre och mer än tidigare, säger han.

Att hålla nere bandbreddskraven är en mycket viktig fråga för SVT. Bolaget arbetar ständigt med att utveckla sin komprimeringsteknik och hitta alternativa distributionsmetoder.

– Dels vill vi säkra kvaliteten för sluttittaren, dels får det inte kosta för mycket för oss som leverantör, säger Stefan Kervefors.

Dagens SVT Play bygger på konventionell streamingteknik. I takt med att bandbreddskostnaderna ökar tror Stefan Kervefors att lösningen kompletteras med någon form av peer-to-peer-teknik, exempelvis bittorrent.

– Det här är en avgörande fråga för framtiden. Distributionen är en rörlig kostnad för oss. Ju fler tittare och ju högre kvaliteten blir, desto högre blir kostnaderna för SVT, säger han.

Fakta

I april tittade 3,1 miljoner svenskar i åldersgruppen 15–74 år på webb-tv-sändningar, enligt analysföretaget Mediavision. Siffran växer stadigt – under första kvartalet 2009 var siffran 2,7 miljoner tittare per månad.

Det är framför allt tv-bolagens satsningar på webben som lockar. SVT Play drog 1,7 miljoner tittare i åldersgruppen under april, 57 procent av det totala antalet tittare. Youtube är fortfarande största kanal med 59 procent av tittarna. Trea är Aftonbladets webb-tv, med 45 procent av tittarna. Därefter följer TV4 med 41 procent.

Sett till antalet tittare är webb-tv nu nästan hälften så stort som vanlig tv. Mediavisions siffror säger dock ingenting om hur länge webb-tv-tittarna stannar framför skärmen.

Många av de intervjuade i Mediavisions undersökningen hävdar även att de tittar mindre på traditionell tv än tidigare, till förmån för webbsändningar.