Nyligen kom en rapport från analysföretaget Nielsen som visade att Twitter det senaste året växt med cirka 1 200 procent, från 475 000 användare förra våren till över sju miljoner nu.

Att företag vill pröva hur Twitter fungerar är positivt, men som rådgivare till företag som vill kommunicera genom sociala medier ser jag att många missar de oskrivna grundregelerna innan de kastar sig ut och använder nya, sociala verktyg.

Misstaget som i princip alla företag gör är att uppfatta Twitter som en megafon där de kan skrika ut sina egna budskap. Men Twitter är ett socialt verktyg som bygger på dialog, vilket gör att företagens satsningar ofta misslyckas om de för en enkelriktad kommunikation.

Här är misstagen som jag ser att många svenska företag gör och som andra kan lära av:

Företag ser Twitter som en isolerad del i kommunikationen. De flesta har så bråttom ut på Twitter att de inte tänker på att det är ett kommunikationsverktyg som bör integreras med övrig kommunikation. Hur arbetar man med kundservice, pr, reklam och försäljning? Hur integreras Twitter med den kommunikationen?

Företag ser Twitter som enkelriktad kommunikation. Twitterverktyget är skapat för dialog, inte monolog. Många företag väljer att bara kommunicera ut nyheter som i pressreleaser. Det uppskattas inte av de flesta Twitteranvändare. De vill ha tvåvägskommunikation.

Företag lyssnar inte på andra. En enkel regel är: lyssna först, prata sen – det gäller även på Twitter. Det finns mycket bra sökfunktionalitet på Twitter där man kan sätta upp rss-prenumerationer på vad som sägs om dig och ditt företag.

Övervaka hela tiden relevanta sökord och följ personer som pratar om sådant som berör er. Kolla också upp vilka viktiga branschpersoner som finns på Twitter. Vad pratar de om – kan du adressera det på något sätt?

Företag är för opersonliga. För att göra kommunikationen mer personlig kan det vara rätt att ha en person som avsändare på twitterkontot i stället för företaget. Det uppfattas ofta lättare att bygga relation med en person. Ett annat alternativ är att skapa ett andra konto där man kommunicerar på ett mer personligt sätt, om man nödvändigtvis vill ha en officiell företagskanal på Twitter.

Genom att endast ha ett företagskonto missar företagen en stor möjlighet, nämligen att bygga ämnesexperter i vissa frågor på Twitter.

Ett företag kan ha ett antal twittrare som är experter på sina olika områden och positionerar företaget inom de områdena.

Här ligger en bortglömd potential för företagen.

Anders Lundin
ansvarig, sociala medier, pr-byrån Text 100