Under gårdagen laddades vad som påstås vara en kopia av Justitiedepartementets lagrådsremiss om loggningslagen upp på sajten Wikileaks. I dokumentet beskrivs justitiedepartementets förslag på hur EUs datalagringsdirektiv ska implementeras i svensk lag.

Om den godkänns av lagrådet kommer remissen att ligga till grund för regeringens proposition om loggningslagen, som ska lämnas till regeringen i juni.

Sakkunniga på Justitiedepartementet vill inte bekräfta eller kommentera dokumentets äkthet. Enligt vad CS erfar rör det sig troligen om en arbetskopia, alltså en tidigare version av den slutgiltiga lagrådsremissen.

Ladda ned lagrådsremissen här.

Fakta

Loggningslagen syftar till att implementera EUs trafikdatalagringsdirektiv i svensk lag.

Lagen ska reglera hur länge och i vilken omfattning tele- och internetoperatörer behöver spara information om elektronisk kommunikation, exempelvis om vilka webbsajter en internetanvändare besökt eller vilka telefonnummer som kontaktat varandra.

Enligt det ursprungliga förslaget ska informationen enbart kunna lämnas ut i brottsbekämpande syfte. Upphovsrättsorganisationer som Antipiratbyrån och Ifpi har lobbat för att även de ska få tillgång till informationen för att kunna driva in skadestånd från fildelare.