Ett antal västsvenska kommuner inledde förra året ett samarbete kring öppen källkod och flera av dessa har nu kommit till skott i utrullningen av Openoffice. Det gäller till exempel Alingsås och Vårgårda som nu fått Openoffice 3.0 på plats medan Mölndal står i begrepp att rulla ut Openoffice 3.1 som nu i dagarna kommer i svensk version.

Nu har även Luleå kommun börjat övergången till Openoffice.

– Många av våra förvaltningar känner krav på sig att gå över till Office 2007 för att vara kompatibla mot omvärlden, och det skulle medföra kostnader i mångmiljonklassen för kommunen. Förutom själva licenskostnaden tillkommer även en massiv utbildningskostnad, eftersom Office 2007 är ett helt annat koncept, säger Anders Granström, kommunens chef för it-utveckling.

Därför började kommunen i höstas att utvärdera Openoffice som alternativ.

– Openoffice 3 har i stort sett samma funktionalitet och kan hantera alla vanligt förekommande dokumentformat, inklusive ooxml i Office 2007. Det är bara vissa ekonomer och liknande roller som kan tänkas behöver de mer avancerade funktionerna som finns i exempelvis Excel.

Men Anders Granström är likt de västsvenska kommunerna missnöjd med att så många verksamhetssystem är låsta till Microsofts Office.

– System kräver mer eller mindre att Microsofts Office är installerat lokalt på datorn eller på de servrar som används i terminalserver-lösningar. En anställd på socialförvaltningen måste alltså ha en MS Office-licens, eftersom i det här fallet Treserva från Logica har kopplingar till Office som ordbehandlare, säger Anders Granström.

Nu har Luleå kommun kontaktat det västsvenska nätverket och anslutit sig till det upprop som gjorts för att förmå leverantörer av kommunala verksamhetssystem att knyta upp inlåsningen mot Microsofts produkter. Det brev som skickats ut tidigare i våras har gått till Aditro, EDP-konsult, Tieto, IST, Esri Kordab, Logica, Sirius IT, Pulsen, Bluegarden och Formpipe.

Bland de företag som inte kommit med någon respons till kommunerna märks Logica, Formpipe och Sirius IT.

Fredrik Karlsson, chefsarkitet på Sirius IT, säger att man är medvetna om problemet med bindningen till Microsofts Office och ännu inte har någon tidsplan för när och hur detta ska lösas.

– Det ligger i roadmappen för våra produkter och det är tråkigt för våra kunder att det inte finns något att leverera kortsiktigt. Detta särskilt som vi är väldigt orienterade mot öppen källkod. Sedan är det ju så att gruppen i Västsverige är den första som tydligt ställer krav av det här slaget på oss som leverantör.

Fakta

Nu finns version 3.1 av Openoffice, ett gratis kontorspaketet som laddats ner cirka 60 miljoner gånger sedan version 3 kom i oktober. Bland nyheterna märks förbättrade möjligheter att låta flera personer arbeta med samma dokument där man bara genom en klickning kan välja att acceptera andra rättelser. Dessutom utlovas betydligt snabbare uträkningar i den modul som motsvarar Excel i Microsofts Office.

Openoffice 3.1 finns nu i en rad olika språkversioner, och då gäller det inte bara de stora språken. På nerladdningssidan där man kan välja språk framkommer att den nya versionen är klar för små språk som norska, danska, serbiska och vitnamesiska. Enligt den tidigare tidsplanen skulle en svensk version komma 14 maj.