– Standardiseringen tar slut vid 1 Gbit/s. Det är så långt vi har tänkt i dag.

Det säger Ingrid Nordmark, Ericssons utvecklingschef för lte, mobilstandarden som i dag allmänt kallas 4g.

Även fast det är många år kvar tills mobilnäten börjat ticka i gigabitfart står det helt klart att 4g-snöbollen satts i rullning.

De tre största svenska mobiloperatörerna har lagt sig i den absoluta täten. De utlovar 4g-lanseringar i storstadsregionerna med datahastigheter upp till 150 Mbit/s redan nästa år.

Trots att det snart bara handlar om månader innan de första 4g-näten öppnas för mobilsurfare så är frågetecknen fortfarande väldigt många.

Vad planerar mobiloperatörerna för nya tjänster i 4g-näten som kan betala de avsevärda nätinvesteringarna?

Öppnar 4g för inbrytningar på nya affärsområden som hittills legat utom räckhåll för mobilnäten?

Märker den vanlige mobilsurfaren överhuvudtaget någon skillnad mellan 4g och 3g vid sidan av fortsatt höjda datahastigheter?


Väldigt framåt. I dag är tre av Ericssons ledande utvecklingschefer kvinnor. Ingrid Nordmark är en av dem. ”Jag tycker att Ericsson är väldigt framåt när det gäller ledarskap. Det är en prioriterad del och det finns mycket tankar i företaget om vad man vill uppnå med ledarskap. Det tror jag är en del i att det kommit fram många kvinnor på ledande positioner”, säger hon.

I ett av Ericssons nyaste och mest ultramoderna kontorskomplex i Kista träffar CS Ingrid Nordmark. Hon om någon borde veta.

Ingrid Nordmark har ända från starten lett arbetet på den snabbväxande avdelning inom Ericsson som utvecklar företagets alla 4g-produkter.

Hon är kanske den person som vet allra mest om hur planerna för nästa generations mobilnät ser ut.

Hon dyker upp i 4g-kontorets flygterminalsliknande kontorsvestibul, snitslar sig fram mellan diverse väntande besökare – bland annat en manstark delegation från Teliasonera – innan hon slutligen landar i en äppelgrön snurrfåtölj.

För Ingrid Nordmarks och Ericssons del är 4g-utvecklingen på väg in i ett nytt intensivt skede.

– Just nu befinner vi oss i ett läge där vi ska inleda de första end-to-end-testerna tillsammans med mobiloperatörer. Det viktiga för kunden är att allt verkligen fungerar hela vägen ut till slutanvändarnas terminaler. Eftersom det är en ny standard är det oerhört viktigt att kunna konstatera att alla länkar i kedjan håller, berättar hon.

4g-näten har definitivt potential att göra inbrytningar på en rad nya områden, anser Ingrid Nordmark.

4g-baserade bredbandsabonnemang tar sannolikt över en del av bredbandsanvändningen i de fasta näten.

Enligt prognoser som Ericssonchefen Carl-Henric Svanberg lade fram tidigare i maj kommer 80 procent av alla bredbandsabonnemang att finnas i mobilnäten redan om fem till sex år.

– Eftersom lte kan transportera så mycket data får vi se betydligt mer av paketeringar där du får alla dina kommunikationstjänster i ett och samma abonnemang: tv, telefon, bredband, mobilt och kanske ytterligare tjänster, säger Ingrid Nordmark.

– Du har lte som en bärare oberoende av vad du ska göra, säger hon.

Även Teracom och andra aktörer med marksända digital-tv-nät bör se upp för 4g. På lite sikt när 4g-nätens yttäckning är utbyggd kanske mobilnäten kan ta över distributionen av tv-program från de marksända tv-näten.

Ledande chefer för svenska mobiloperatörer har tidigare berättat för CS att de funderar i sådana banor. Ingrid Nordmark säger också att det är ett möjligt framtida användningsområde för 4g-näten.

– Ja, det är en möjlighet. I USA har kabeloperatörer fört diskussioner med Ericsson om just det, säger hon.

Att arbetet med 4g har växlats in på ett snabbspår och är det högst prioriterade projektet inom Ericsson råder det inget tvivel om.

När Ingrid Nordmarks produktutvecklingsavdelning startades för 2,5 år sedan handlade det däremot om en satsning i ytterst blygsam skala.

– Från början var det bara jag, men jag fick snabbt med mig ytterligare fem personer, en kärntrupp som jobbat med de här frågorna inom Ericsson Research, säger hon.

I dag jobbar över 700 anställda på lte-utvecklingsavdelningen vilken numera är en av de snabbast växande delarna inom hela Ericsson.

– Vi har anställt många nya på den här enheten. Det är jätteviktigt att vi både använder den stora kunskap som redan finns inom Ericsson och samtidigt också får in nytt blod, säger Ingrid Nordmark.

Hur många tror du att ni är om ett år?

– Tja, säg att vi är omkring 900 personer. Vi tänker fortsätta att växa ett tag till.

Parallellt med att Ericssons första 4g-produkter snart lämnar utvecklingsavdelningen fortsätter arbetet med att standardisera vidareutvecklingen av 4g. För Ingrid Nordmark är arbetet i standardiseringsorganen nyckeln till Ericssons framgångar på mobilmarknaden.

– Ericsson har flest bidrag i standardiseringsarbetet för lte, ganska många fler än tvåan. Det är viktigt för oss. Vi förstår marknaden och vet vart vi är på väg utvecklingsmässigt. När vi designar våra produkter ligger vi och tangerar gränsen till det som fastlagts i standardiseringen säger Ingrid Nordmark.

– Den standardrelease som klubbades officiellt i mars är den som vi nu släpper våra produkter på. Då inser du själv att det är väldigt viktigt för oss att förstå vad som beslutas när det gäller standarder, säger hon.

Dessutom får Ericssons utvecklare tidigt en bild av vilka krav kunderna ställer på 4g-näten genom de mobiloperatörer som också deltar i standardiseringsprocessen, framhåller hon.

– En sak som operatörerna tagit med in i standardiseringsarbetet är att det måste vara billigt att drifta näten. Vad vi arbetat mycket med är en funktion som nu finns med i standarden där man använder mobiltelefonerna för att konfiguera näten. I stället för att det sitter jättemånga ingenjörer och ställer in näten använder vi den information som mobilerna uppmäter. Det ger både bättre nät och lägre driftskostnader för operatörerna, säger hon.

För Ericsson väntar nu ett nytt race där det gäller för bolaget att visa att det kan bli störst även på 4g-marknaden.

Hittills har det gått bra. Ericsson har sopat hem tre 4g-order – Teliasonera, amerikanska Verizon och NTT Docomo i Japan – men skuggas tätt av kinesiska Huawei.

Ingrid Nordmark tror att det dröjer ett tag innan det visar sig hur marknadsandelarna fördelar sig när det gäller 4g.

Vet vi om ett år?

– Jag tror det tar längre tid.

Vad är Ericssons viktigaste ess i rockärmen i konkurrensen med övriga 4g-leverantörer?

– Nummer ett är den erfarenhet och det tekniska ledarskap vi har från gsm och wcdma och att vi är med från dag ett när det gäller standardisering. Vi vet vad som fungerar när det gäller design, installation och drift av stora komplexa mobila radionät. Sedan är vi riktigt duktiga på att verkligen göra det vi har sagt att vi ska göra. Det är väldigt viktigt, påpekar Ingrid Nordmark.