Ett möte som blir fel är en av de vanligaste orsakerna till varför it-projekt misslyckas, enligt Søren Ravnskov, vd på Astrakan Strategisk Utbildning.

Det gäller särskilt under arbetet med kravställning.

– Det handlar mycket om kommunikation. Människor kommunicerar väldigt olika, säger han.

De stora problemen är dels att medarbetarna inte förstår varandra och cheferna, dels att de medverkande inte tar ansvar och funderar på om de gör rätt saker.

– Alldeles för få stannar upp och reflekterar över ”hur hjälper det här till att uppnå våra projektmål?”. Det vore jättebra om medarbetare ifrågasatte så att de inte gör saker som inte behöver göras.

Det behövs en tillåtande kultur inom ett projekt. En chefs största misstag är att försöka hitta syndabockar när något går fel. Det viktiga är att fortsätta göra det som ska uppnås.

– En grundregel är att kommunicera tio gånger mer och sätta av tid för att prata om hur man kan driva projektet framåt.

Johan Hökenhammar, vd på Projektstegen, anser att det största problemet är att vissa intressenter inte involveras över huvud taget. Beställaren lägger ofta all kraft på att få färdigt första versionen som uppfyller de direkta kraven – utan att tänka på hela livscykeln.

Beställaren ska i stället ta önskemålet, som oftast kommer uppifrån i bolaget, och vara stark nog för att bredda det så att även icke-funktionella krav tillgodoses.

Det kan till exempel gälla flexibilitet, säkerhet eller att kunna återanvända koden.

Det behövs synpunkter från alla avdelningar som kan tänkas komma i kontakt med systemet.

– Beställarna måste rannsaka sig själva och se om de är bra beställare. Det räcker inte att tro det bara för att de är chefer. De ska låta alla intressenter komma till tals och inte lägga över hela kravarbetet på it-avdelningen.

Fakta


Den här artikeln kommer från CS kompendium om kravhantering. Här kan du ladda ner hela kompendiet gratis.