Med en bredbandspenetration på 32 procent hamnar Sverige på en sjundeplats bland OECD-länderna, visar ny statistik från organisationen. Bredbandspenetration definieras här som antalet bredbandsabonnenter per 100 invånare.

Danmark toppar listan med en penetration på hela 37,2 procent. Därefter kommer Nederländerna, Island, Norge, Schweiz, Finland och Sydkorea. Placeringarna för de sju toppnationerna är oförändrade sedan OECDs förra sammanställning, ett halvår tidigare. Genomsnittet för samtliga OECD-länder är 22,6 procent.

Det svenska ljuset finns i fibern. Sverige ligger på tredje plats sett till enbart fiberabonnenter, med en fiberpenetration på 6,5 procent. Sydkorea är världsbäst på fiber med en penetration på 13,8 procent, före Japan på 11,3 procent.

OECDs statistik gäller fjärde kvartalet 2008. Totalt fanns i december 267 miljoner bredbandsabonnenter i de 30 länderna, en ökning med 18 procent på ett år. Finanskrisen tycks enligt OECD inte ha påverkat bredbandsutvidgningen, eftersom ökningen rentav var något större under andra halvåret 2008.

Snabbast växande per capita under förra året var Slovakien, Grekland, Nya Zeeland, Norge, Tyskland, Frankrike och USA. De länderna ökade alla med mer än tre bredbandsabonnenter per 100 invånare. Sveriges ökning under samma period var 1,38 abonnenter per 100 svenskar.

Den största bredbandsmarknaden i OECD är föga förvånande USA med 80 miljoner anslutningar.