Att likt Alice i underlandet ha bråttom och inte veta vart hon ska ta vägen är lika ofruktsamt för Ulrica Messing och Christer Sturmark som för Alice.

Sveriges regering och riksdag har ingen gemensam vision för skolan eller vården, och därmed går det inte att ge de människor som arbetar inom skola och vård något att tro på inför framtiden.

Tillsättandet av IT-strategigruppen reser frågor kring regeringens och riksdagens syn på framtiden och kommuners, landstings och myndigheters förmåga att dra fördel av ny teknik inom den egna verksamheten.

Att vänta på konkreta förslag från IT-strategigruppen på vad som ska göras lokalt är att underskatta varje kommuns, landstings och myndighets vilja att se vad invånarna önskar och ett tecken på frånvaron av visioner från regering och riksdag.

Naturligtvis sitter alla och väntar på att miljarderna ska regna som manna från himlen på nya IT-satsningar, på samma sätt som Itis, IT i skolan, fyllde mångas fickor utan att innebära någon konkret nytta för eleven.

Nej, det är inte brist på resurser som gör att inget omvälvande har hänt.

Det är bristen på vision om deras verksamhet, och avsaknaden av mått att mäta respektive verksamhets utveckling mot visionen som gör att de - i varje kommun, landsting och myndighet - existerande förslagen ej kan prioriteras och genomföras.

Det krävs en vision och mätning av repspektive verksamhet för att hjälpa människor i en organisation att röra sig åt rätt håll.

Offentliga sektorn jämför sig gärna med näringslivet. Vid en jämförelse mellan olika företag i näringslivet, så visar det sig att det inte händer något innan högste chefen visar sitt intresse för frågan och driver den. Det samma gäller i offentlig sektor.

Utvärderingen av Christer Sturmarks arbete är därvidlag entydig. Han har misslyckats eftersom han har gjort saker rätt men samtidigt gjort fel saker.

Det är förvånande att Sturmark imponerar på så många människor inklusive CS. Samtidigt måste man imponeras över att ordförande Christer Sturmark lyckats få med nästan alla IT-makthavare i arbetsgruppen, men det är tyvärr fel personer som har samlats.

Samtidigt kan inte Sturmark lastas för detta. Han har gjort ett gott jobb inom de utsiktslösa ramar som satts. Det visar Ulrica Messing med sitt utalande: "Gruppens mål är att vara pådrivande, opinionsbildande och rådgivande."

Pådrivande och opinionsbildande är ledarens och en lednings roll. Arbetet kan utföras av många, men att driva och bilda opinion och att ha en vision kan aldrig delegeras bort.

Frågan är varför regeringen och riksdagen inte har någon vision för skolan eller vården?

Mikael Flovén
managementkonsult, KMF Ventures