EU-frågorna har gått från att vara fullständigt iskalla till att få en allt mer central betydelse för både näringslivet och konsumenterna.

Den utvecklingen fortsätter. Det borde vara uppenbart för var och en vars hjärta klappar för tillväxtfrågor i allmänhet och informationsteknik i synnerhet.

Ta införandet av EU-direktivet Ipred som drevs igenom av den svenska riksdagen tidigare i år. Det ledde till att fildelningen sjönk dramatiskt. Det, tillsammans med rättegången kring Pirate Bay, ledde till att Piratpartiet fick vind i seglen och att det nu har en chans att knipa en plats i EU-parlamentet.

Telekompaketet är en av de hetaste frågorna i dag och kanske en av de mest kontroversiella, både för operatörer och konsumenter.

Det är lätt att få intrycket att EU bara handlar om upphovsrätt kontra medborgarnas rätt till integritet. Men EUs it-relaterade politiska agenda är mycket större än så.

Nu står planerna för den digitala infrastrukturen i hela EU-området i centrum.

Forskning är också en av de hetaste frågorna både när det gäller strategisk inriktning och fördelningspolitiskt.

Miljöpolitiken är ett område som både kommer att ha forskningsmässiga och affärsmässiga implikationer också för it-sektorn.

En pågående fråga är den fortsatta integrationen av betalningsströmmar med Sepaprojektet.

EU har också aviserat gemensamma hårdare tag när det gäller brottsbekämpning, vilket är önskvärt från effektivitetssynpunkt men samtidigt ett möjligt hot mot integriteten. Vad man än tycker finns skäl att rösta.

Att ta ställning i EU-valet handlar om att uttrycka sin vilja till utveckling och förändring.