När debatten om telekompaketets integritetsfrågor och regler för hur användare ska få stängas av från internet pågick som hårdast var Centerpartiets enda ledamot i EU-parlamentet en av de drivande.

Nu ligger regleringspaketet och väntar på ännu en vända och framtiden är osäker. Men Lena Ek är nöjd med utfallet. Hon beskriver omröstningen som en seger.

– Vi har fått en rättssäkerhetsdiskussion som vi kommer att få nytta av i framtiden. Men vi kan inte alltid kampanja på det här viset, det är totalt utmattande, säger hon.

Bland annat drev Lena Ek kravet på domstolsprövning innan någon stängs av från ett internet. Kritikerna menar att det kan strida mot medlemsländernas grundlagar. Förespråkarna menar att det är i linje med Europakonventionen om mänskliga rättigheter.


Subventionera mera.
Lena Ek är inte främmande för att använda EU-pengar för att ge medborgare tillgång till nätet.

Frågor om fildelning och integritet dominerade debatten och den hetsiga strid som blossade upp gjorde att frågor som spektrumfördelning och bredbandstillgång fick stå tillbaka. Besluten riskerar att fördröjas om inte ministerrådet och parlamentet kan enas.

Det är ett stort problem, medger Lena Ek, men ändå en uppoffring hon är beredd att göra.

– De här frågorna måste lösas, annars hålls marknadsutvecklingen tillbaka och vi missar arbetstillfällen och tillväxt.

Nu hoppas hon på en snar lösning, men ser små möjligheter att frågan avslutas vid ministerrådets nästa möte den 12 juni.

– Det vore en stor lättnad. Mitt i all glädjen över att ha fått upp frågorna på bordet känns det som att vi har bestigit en bergstopp, men bakom den finns en lika stor.

Bland övriga it-frågor på EUs agenda finns utbyggnaden av bredband. Telekomkommissionär Viviane Reding krävde i höstas tillgång till internet för alla EU-medborgare senast 2010, en målsättning Lena Ek gärna ställer sig bakom.

Till viss del ska utbyggnaden få finansieras med EU-medel, anser hon.

– Egentligen ska det betalas av medlemsländerna. Men det finns en del transnationella kablar där EU kan vara med.

– De strukturfonder som finns har redan sina uppdrag. Där finns pengar och teknik för sådana här projekt. De kan gott användas för bredband, tycker jag.

Fakta

Ålder: 51.
Aktuell: Centerpartiets toppkandidat inför EU-parlamentsvalet.
Gör i dag: EU-parlamentariker.
Andra uppdrag: Ledamot i partiets styrelse och verkställande utskott. Tidigare ordförande i Centerkvinnorna och riksdagsledamot i sex år.