Det som tedde sig omöjligt för ett par år sedan är ett faktum i dag – som en följd av minibärbara och dalande pc-försäljning: vinstmaskinen Microsoft har börjat hacka. Det är inom företagets kärnområden på klientsidan – operativsystemet Windows och kontorssviten Office – som det säljs sämre och med lägre lönsamhet.

Under senaste kvartalet minskade rörelseresultatet med 32 procent jämfört med motsvarande period förra året och landade på 2,97 miljarder dollar.

Det kvartalet rapporterade fyra av Microsofts fem affärsområden lägre försäljning – däribland flaggskeppet Windows som tappade 16 procent i försäljning till 3,4 miljarder dollar.

Microsofts ledning pekar ut den svaga efterfrågan på pc-marknaden som skälet till det svaga resultatet under kvartalet.

– Nu kan vi ta bort worst-case-scenariot från bordet. När det gäller pc-försäljningen tror vi att skiftet mot de lägre segmenten, den starka netbookförsäljningen och svaga utvecklingen på företagsleveranser blir problematisk för Microsofts klientsida, sade analytikern Israel Hernandez på Barclays Capital i samband med rapporten.

Microsoft har tappat i försäljning tre kvartal i rad när det gäller Windows och två kvartal när det gäller Officepaketet.

För ett år sedan omsatte klientsidan drygt fyra miljarder dollar och vinsten var 3,12 miljarder dollar. I år är företaget nere på 3,4 miljarder i omsättning och 2,5 miljarder i vinst.

Officepaketet har från 4,8 miljarder dollar till 4,5 miljarder.

Fallet väntas fortsätta åtminstone i det korta perspektivet – ingen lättnad väntas under innevarande kvartal, uppgav Microsoft när rapporten släpptes.

– Vi förväntar oss ungefär samma trend under fjärde kvartalet som under det tredje, kommenterade Microsofts finanschef Chris Lidell.

Det finns flera problem för Microsoft inom det här området. Naturligtvis spelar lågkonjunkturen en stor roll i den försämrade försäljningen. Men det finns fler orsaker.

Ett stort problem är att minibärbara utgör en allt större del av den totala pc-försäljningen.

Här har Microsoft hård konkurrens från Linux, men framför allt tjänar Microsoft mindre pengar på de versionerna av mjukvaran som finns i de små datorerna, jämfört med vanliga pc.

Det som bolaget hoppas på nu är naturligtvis de stora lanseringarna av Windows 7 och Office 2010.

Fram till dess är servrar den enda grupp inom Microsoft som växer. Det inkluderar Windows Server och SQL-databasprodukter – affärsområdet växte med sju procent under kvartalet.

Fakta

Totalt omsatte Microsoft under senaste kvartalet, vilket är det tredje i företagets brutna räkenskapsår, 13,7 miljarder dollar. Motsvarande period förra året var siffran 14,1 miljarder.

Rörelseresultatet minskade till 2,3 miljarder dollar, att jämföra med 4,4 miljarder förra året.