Direkt efter Ipred-lagens införande den 1 april nära på halverades trafiken i den svenska delen av internet. Det enligt siffror från Netnod, som sköter sex av Sveriges största internetknutpunkter.

Nu bekräftas trafiktappet för första gången av en av marknadens dominerande operatörer. Enligt Teliasoneras bredbandschef Håkan Dahlström upplevde bolaget en ungefär lika stor avmattning av trafikvolymerna i det egna nät när Ipred-lagen trädde i kraft.

– Väldigt många av våra kunder använder internet dramatiskt mycket mindre idag än tidigare, sade han under en paneldebatt på konferensen Bredbandsdagarna i Kista under gårdagen.

Hittills har ingen av de stora svenska operatörerna velat bekräfta uppgifterna från Netnod med statistik från de egna näten.

Enligt Håkan Dahlström har även återhämtningen av trafikmängderna gått långsammare än väntat:

– Vi trodde att trafiken skulle komma tillbaka relativt snabbt, så har det inte blivit, sade han.

Netnods trafiksiffror finns här.