I början av april lämnade fem ljudboksförlag in en gemensam begäran till Solna tingsrätt om att få ut ip-adressen på en misstänkt fildelare.

Igår svarade Ephone i en inlaga till Solna tingsrätt att företaget inte tänker lämna ut uppgifterna. Detta för att Ipred-lagen strider mot både EUs datalagringsdirektiv och rätten till privatliv, enligt Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter.

Internetoperatören anser framför allt att Ipred-lagen och EUs datalagringsdirektiv motsäger varandra.

– Datalagringsdirektivet säger att utlämnande av ip-adresser endast får ske till myndigheter vid misstanke om allvarligt brott. Bokförlagen är inte myndigheter och det påstådda intrånget är inte allvarligt i direktivets mening, säger Ephones vd Bo Wigstrand och fortsätter:

– Staterna får inte heller stifta lagar som bryter mot direktiven, och därför anser vi att Ipred-lagen är olaglig.

Datalagringsdirektivet skulle ha införts i Sverige senast den 15 mars 2009. Trots att direktivet inte har införts ska det ändå gälla, hävdar Ephone.

– Sverige är bundet att följa direktivet, men sedan är det upp till domstolen att genomföra sin tolkning av Ipred-lagen, säger Bo Wigstrand.

I ansökan från ljudboksförlagen till tingsrätten krävde Norstedts, Bonnier audio, Earbooks, Piratförlaget och Storyside att få ut ip-numret på personen som ska ha delat ut stora mängder ljudböcker från en ftp-server på Ephones nät.

Men Ephone anser fortfarande att förlagens bevisning är för svag.

– Vi kan inte svara på om det har skett ett brott eller inte. De hävdar att personen bakom servern har gjort informationen allmänt tillgänglig. Men ftp-servern är dold och för att komma in krävs ett användarnamn och lösenord. Detta betyder att informationen inte är allmänt känd, förklarar Bo Wigstrand.

Målet i Solna tingsrätt är det första Ipred-målet och mycket talar för att det här också blir det sista, enligt Bo Wigstrand.

– Våra jurister är övertygade om att datalagringsdirektivet gäller och därmed kommer ipred-lagen att få omarbetas. Jag har en ganska god magkänsla om att målet kommer att ogillas, säger han.

Kommer ni att rätta er efter domstolens beslut?
– Vi har alltid sagt att vi ska rätta oss efter domstolens beslut.

Om ni förlorar, kommer ni att driva ärendet vidare?
– Det kan inte vara vårt ansvar att driva frågan till nästa instans. Jag kan inte se att vi kommer att driva ärendet vidare, men det beror helt på vad tingsrätten kommer fram till.

Ni har inte funderat på att ta ett större grepp kring detta tillsammans med andra operatörer?
– Nej, det har vi inte gjort. Samtidigt finns det en del andra operatörer som förstör uppgifterna. Det blir också konstigt med tanke på att datalagringsdirektiven säger att informationen måste lagras. Vi måste hitta en medelväg. Den här frågan har tagit alldeles för mycket tid, men har vi gett oss in i leken måste vi slutföra det.

Det är advokat Peter Helle på Wistrand advokatbyrå som driver Ephones ärende. Det har ännu inte fastställts något datum när målet ska prövas i Solna tingsrätt.

Läs hela Ephones inlaga här